fbpx

De ce aș merge la proteste, dacă m-aș afla în SUA/ Why I Would Go to the Protests, if I Were in the USA

de Liberty Shindorf, elevă din SUA care locuiește temporar în România proteste

Pe 25 mai 2020, uciderea lui George Floyd de către polițiști a stârnit tulburări civile în toate Statele Unite. Floyd era un bărbat negru în vârstă de 46 de ani din Minnesota. Inițial, a fost reținut de poliție pentru că era suspectat că ar fi folosit o factură falsă de 20 de dolari. În timp ce a fost reținut, un ofițer a stat cu genunchiul pe gâtul lui pe timp de opt minute, ceea ce a dus la moartea sa.
Protestele, care au început în Minneapolis, s-au răspândit acum în toate orașele importante și în fiecare stat. Acest lucru arată că oamenii cer dreptate și exprimă necesitatea egalității rasiale.
În calitate de student care locuiește în prezent în străinătate în România, nu pot participa la aceste proteste. Însă, dacă aș fi fost acasă, știu că aș face-o. Există multe motive pentru care aș participa la aceste proteste.
Unul dintre motivele principale este că aceste proteste vor duce la schimbări. Am avut un rasism sistematic în țara noastră încă de la început, vreau să spun că Statele Unite sunt o țară construită de sclavi.
În trecut au existat mișcări multiple pentru a pune capăt inegalității, ceea ce a ajutat până la un moment dat, dar mai există încă multe lucruri care trebuie făcute. Aceste proteste pot fi motivul modificărilor sistemului nostru.
Un factor care contribuie la rasism în America, care cred că ar trebui menționat, este lipsa unei educații adecvate când vine vorba de inegalitatea rasială. Sunt dintr-o comunitate rurală din Michigan, unde foarte puțini oameni înțeleg barierele rasiale care înconjoară comunitatea de culoare și, atunci când li se prezintă ideea ”privilegiului alb”, se enervează. Mi se pare foarte trist, deoarece aceștia sunt oameni buni, dar nu li s-a oferit niciodată educație sau expunere corespunzătoare la astfel de idei.
Ceea ce nu înseamnă că acest tip de curriculum nu este dorit. De exemplu, tatăl meu este profesor și ar întâmpina cu bucurie orice material didactic pentru a-și învăța elevii despre rasism. Din păcate, puterile noastre administrative nu găsesc nevoia să ne învețe despre inegalitatea rasială. În schimb, aud în sălile de clasă ideea că rasismul a murit cu odată Martin L King Jr., ceea ce pur și simplu nu este cazul.
Un grup de oameni din SUA, în special albi, au ajuns să critice protestele din cauza violenței și jafurilor care au început să se întâmple la multe dintre protestele mai mari. Deși nu susțin violența sau jafurile, înțeleg de ce se întâmplă. Este ușor de criticat atunci când nu este afectată rasa ta. Dacă familia mea era ucisă pentru că eram albi, nu pot spune că nu m-aș supăra sau că nu aș fi vrut să sparg o fereastră. Nu mai vorbim de faptul că principalul motiv al revoltei este reprezentat de poliție și escaladarea exterioară.
Este posibil ca aceste evenimente să se întâmple la câteva mii de kilometri distanță, dar este încă important pentru toți europenii să învețe despre asta, deoarece va avea un efect global asupra modului în care abordăm inegalitatea. Statele Unite ale Americii au fost o țară rasistă timp de peste trei sute de ani și, poate să pară o misiune extrem de grea să schimbăm asta, dar cred că aceste proteste sunt un semn că America este pregătită pentru schimbare.

Cum se prezintă Liberty Shindorf

”Bună! Numele meu este Liberty Shindorf, am 17 ani și sunt din Michigan, SUA. Fac parte din programul  inițiat de Rotary Youth Exchange și sunt în România de nouă luni. Plănuiesc să studiez politica americană și globală, la universitate.”

English Version

On May 25, 2020 the Murder of George Floyd by police officers sparked civil unrest throughout the United States. Floyd was a 46-year-old black man from Minniesota, he was originally detained by the police because he was suspected of using a fake $20 bill. While being detained, one officer knelt on his neck for eight minutes, which led to his death. The protests, which started in Minneapolis,have now spread to all major cities and every state. This shows that people are calling for justice and the need for racial equality. 

As a student currently living abroad in Romania I am unable to attend these protests though, if I was back home, I know I would. There are many reasons why I would attend these protests. One of the main reasons being these protests will accomplish change. We have had systematic racism in our country since the very beginning, I mean the United States is a country built by slaves. There have been multiple movements in the past to end inequality, which has helped to some point, but there is still more that needs to be done. These protests can be the reason for changes to our system.

A factor contributing to racism in America, that I think should be mentioned, is the lack of proper education when it comes to racial inequality. I am from a rural community in Michigan where very few people understand the racial barriers that surround the balck community and when introduced to the idea of white privilege they get angry. I find this very upsetting because these are good people but they were never given the proper education or exposure. Which is not to say this type curriculum isn’t wanted, for example, my father is a teacher and would welcome any material to teach students about race. Sadly, our administrative powers don’t find the need to teach us about racism inequality, instead I find myself in classrooms that preach racism died with Martin L King Jr. which simply isn’t the case.

 A group of people in the States, mainly white, have come to criticize the protests due to the violence and looting which has started to happen at many of the larger protests. Though I do not support violence or looting, I do understand why it’s happening. It’s easy to criticize when it’s not your race being affected. If my family was being killed because we were white I cannot say that I wouldn’t get angry or want to break a window. Not to mention that the main reason for the rioting is from police and outside escalation.

    These events may be happening a thousands of miles away, but it’s still important for all Europeans to learn about it, since it will have a global effect on the way we view inequality. The United States of America has been a racist country for over three-hundred years and, it may be seen as a daunting task to change that, but I believe these protests are a sign that America is ready for change. 

How Liberty Shindorf introduces herself
”Hello! My name is Liberty Shindorf, I am 17 years old and am from Michigan, USA. I am an exchange student with Rotary Youth Exchange and have been in Romania for nine months. I plan on studying american and global politics in university.” 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.