fbpx

Q&A: Mai au voie profesorii să facă meditații plătite cu elevii de la clasă?

Răspuns corect: NU.

 Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial, prevede, la articolul 5, ”interzicerea oricăror activități care generează corupție”. Printre acestea, la punctul IV, sunt menționate explicit  ”meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat”.
Celelalte activități interzise enumerate în Codul etic sunt următoarele:
(i) fraudarea examenelor;
(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;
(iii) favoritismul.
Același articol mai prevede următoarele:
În relațiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica norme de conduită prin care se asigură:
a) ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a beneficiarilor direcți ai educației prin:
(i) supravegherea atât pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia;
(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice și a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;
(iii) protecția fiecărui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricărei forme de violență verbală sau fizica exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(iv) combaterea oricăror forme de abuz;
(v) interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației;

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.