fbpx

Regulile pentru înființarea școlilor pilot au fost publicate în dezbatere de Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la înființarea școlilor pilot.

De asemenea, instituția a publicat în dezbatere și proiectul de Regulament-cadru de organizare și funcționare a acestor unități de învățământ.

Conform proiectului de metodologie, pot fi pilotate intervenţii educaţionale inovative, modele curriculare şi de carieră didactică, practici inovative care pun în valoare viziuni şi practici profesionale experimentate şi împărtăşite, cu impact asupra unității de învățământ, precum:

a) elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naţionale, modalităţi de organizare/predare-învăţare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia şcolii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare);

b) variante de organizare a programului şcolar de predare-învăţare;

c) modalităţi de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluţie în carieră;

d) strategii didactice, resurse educaţionale, inclusiv din domeniul învăţării de tip blended learning/online;

e) intervenţii inovative în domeniul managementului şcolar şi al dezvoltării culturii organizaţionale;

f) modalităţi de evaluare a rezultatelor şcolare; intervenţii inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate, în general;

g) abordări inovative şi tendinţe de dezvoltare a ştiinţelor educaţiei.

 

CAPITOLUL II
Selecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unități-pilot

Art. 5
(1) Mecanismul de solicitare a statutului de unitate pilot:

a) Completarea și transmiterea către Ministerul Educației a formularului de înscriere, conform modelului din Anexa 1, în format online;

b) Încărcarea documentelor justificative scanate:

– solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot;
– declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate;
– document care să evidențieze acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ, decizie luată cu acordul majorității celor prezenți (50% + 1 din numărul celor prezenți) și, după caz, a consultării consiliului elevilor.

(2) Evaluarea proiectelor depuse în vederea obținerii statutului de unitate pilot va fi asigurată de către o Comisie de evaluare a proiectelor, constituită prin ordin al ministrului educației, cu posibilitatea de revizuire anuală a componenței acesteia.

(3) Comisia de evaluare este formată din președinte, 12 membri și 4 supleanți, desemnați din cadrul Ministerului Educației și din cadrul altor instituții sau organizații cu rol relevant în educație, cu care Ministerul Educației are încheiate acorduri de parteneriat.

(4) Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare:
(a) Președintele – repartizează proiectele către membri în etapele de evaluare a eligibilității și calității proiectelor; semnează documentația rezultată din procesul de evaluare; nominalizează membrii panelului de consens în vederea evaluării proiectelor intrate în această etapă; facilitează comunicarea între membrii comisiei în vederea bunei desfășurări a procesului de evaluare;

(b) Membrii – evaluează proiectele repartizate, în baza documentelor transmise de către secretariatul tehnic; completează, semnează și transmit secretariatului tehnic Declarația de imparțialitate, confidențialitate și evitare a conflictului de interese, Fișa de evaluare a eligibilității și Fișa de evaluare a calității proiectului, având menționată atât justificarea rezoluției DA/NU, cât și a punctajelor acordate; participă în panelul de consens, dacă este cazul;

(c) Secretariatul tehnic – gestionează comunicarea cu solicitanții; asigură corespondența între membrii comisiei de evaluare; transmite documentele aferente proiectelor către evaluatori; primește de la evaluatori și transmite unităților de învățământ solicitările de clarificări, respectiv răspunsurile acestora către evaluatori; centralizează documentele completate de către evaluatori; calculează și consemnează punctajele acordate de către evaluatori; întocmește raportul aferent procesului de evaluare/selecție.

(5) Evaluarea contestațiilor este asigurată de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, constituită prin ordin al ministrului educației.

(6) Comisia de evaluare a contestațiilor este alcătuită din președinte și 6 membri desemnați din cadrul Ministerului Educației, alții decât cei din comisia de evaluare.

(7) Atribuțiile comisiei de evaluare a contestațiilor:
(a) Președintele comisiei de contestații – repartizează către membri contestațiile depuse de către solicitanți; facilitează comunicarea între membrii comisiei în vederea bunei desfășurări a procesului de analiză și soluționare a contestațiilor;

(b) Membrii – evaluează proiectele repartizate în baza documentelor transmise de către secretariatul tehnic; completează semnează și transmit secretariatului tehnic Declarația de imparțialitate, confidențialitate și evitare a conflictului de interese, Fișa de evaluare a eligibilității și Fișa de evaluare a calității proiectului, având menționată atât justificarea rezoluției DA/NU, cât și a punctajelor acordate;

(c) Secretariatul tehnic – înregistrează contestațiile depuse; gestionează comunicarea cu solicitanții; asigură corespondența între membrii comisiei de evaluare a contestațiilor; transmite documentele aferente proiectelor către membri; primește de la membri și transmite unităților de învățământ solicitările de clarificări, respectiv răspunsurile acestora către membri; centralizează documentele completate de către membri; calculează și consemnează punctajele acordate de către membri; întocmește raportul aferent procesului de evaluare/selecție. 

Proiectul de metodologie este disponibil, integral, aici:

Anexa1_Proiect_Ordin_metodologie_unitati_pilot

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.