fbpx

LISTĂ Ministerul Educației face public riscul seismic al fiecărei clădiri școlare

Image by katemangostar on Freepik

Ministerul Educației anunță că, începând de astăzi, va face cunoscută, prin afișare pe site-ul instituției, situația fiecărei clădiri școlare din punct de vedere al riscului seismic, așa cum reiese din actualizările operate la nivelul unităților de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Documentul transmis de minister astăzi este disponibil aici:

24-02-2023_Cladiri-destinatie-risc

Lista cuprinzând încadrarea/neîncadrarea clădirilor într-o clasă de risc seismic va fi publicată în fiecare zi de vineri, cu datele actualizate în cursul săptămânii.

Referitor la informațiile cuprinse în centralizare, Ministerul precizează următoarele:

Lista cuprinde informațiile introduse la nivelul instituțiilor/unităților de învățământ preuniversitar privind starea tuturor clădirilor, fie că acestea sunt în conservare/în uz/cu activitate didactică relocată/în reabilitare/consolidare.

Lista cuprinde informații privind toate clădirile aparținând instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar, indiferent de destinație.

”Precizăm că mențiunea Altă destinație face referire la clădiri care pot fi ateliere/magazii/anexe etc, neîncadrându-se în categoriile săli de clasă/laboratoare, cămin, cantină, grupuri sanitare, sală de sport

Reamintim faptul că lista făcută publică de Ministerul Educației în data de 21 februarie 2023 s-a bazat pe informațiile introduse în SIIIR la acel moment și a inclus doar clădirile în uz încadrate în RS1 și care necesită intervenție rapidă. Eventualele diferențe se datorează actualizărilor ulterioare operate în SIIIR.

Facem, totodată, un apel la autoritățile publice locale, în calitate de administratori ai clădirilor, să pună la dispoziția unităților de învățământ, acolo unde există, actele oficiale care atestă o situație distinctă față de informațiile din SIIIR, pentru corecta informare atât a comunității educaționale, cât și a opiniei publice”, mai afirmă instituția.