fbpx

Iulian Cristache, reprezentant al părinților: Decalogul ”vreodată”

Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți- învățământ preuniversitar, Iulian Cristache, a postat pe pagina sa de Facebook 10 întrebări despre sistemul de Educație, pe care le-a denumit ”Decalogul vreodată”.

Le prezentăm, integral:

1. Va exista vreodată vreun ministru al MEN care să nu fie înjurat?
2. Vom avea vreodată o lege a învățământului care să nu fie contestată de către 6 milioane de părinți, 250 k de profesori și 3 milioane de elevi?
3. Vor dispărea vreodată interesele de natură personală și de grup în sistemul educational?
4. Vom avea vreodată o lege care să fie centrată pe elev, așa cum scrie în ea?
5. Vom avea vreodată APL-uri care să fie interesate să investească în U.Î. fără să aibă firme de casă?
6. Vor dispărea vreodată ingerințele politicului din sistemul educațional?
7. Vom avea vreodată școli dotate corespunzător anilor pe care-i trăim?
8. Vom mai avea vreodată un ministru al educației cu un mandat întreg?
9. Vom avea vreodată descentralizare reală în sistem?
10. Vom avea vreodată colaborare reală între părinți și profesori?

FNAP-IP s-a înființat în octombrie 2005 și constituie platforma-suport de manifestare deschisă tuturor asociațiilor/Consiliilor reprezentative /Comitetelor de părinți și chiar al părinților ai căror copiii frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar din România: grădinițe, școli, licee, alte forme de învățământ. FNAP-IP funcționează ca asociație cu personalitate juridică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului nr.26/2000 (modificată) cu privire la asociații și fundații și cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice și funcționează pe baza Statutului propriu.