fbpx

Votează și câștigă o invitație la Regatul de gheață/Frozen II

Au trecut şase ani de când primul film Frozen reuşea, pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să producă atât de mare emoție. Elsa, Anna, Kristoff sau Olaf deveneau mai populari decât Miheala, Veronica sau alți eroi ai copilăriei noastre. Acum a sosit momentul să ne aventurăm din nou prin Arendelle, printre fulgii de zăpadă, alături de personajele noastre favorite.

Câștigă o invitație dublă la REGATUL DE GHEAȚĂ II. Pentru asta, mai aveți un singur pas de făcut: VOTAȚI!

VOTAȚI PERSONAJUL FAVORIT

Apăsați pe butonul de mai sus, completați formularul de concurs și scrieți-ne care este personajul favorit al copilului vostru: Elsa, Anna, Kristoff sau Olaf.

Puteți VOTA pănă Luni, 25 Noiembrie la ora 17:00. La ora 18:00 vom anunța exit poll-urile și vom efectua tragerea la sorți prin random.org. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/educatieprivata/ . Acesta va fi contactat pe baza informațiilor de contact din formularul de concurs pentru a i se transmite codul invitației electronice. Invitația este valabilă doar în rețeaua națională CINEMA CITY, mai puțin în I-MAX din AFI COTROCENI.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei promoționale, denumită în continuare Campania “Votează și Câștigă o Invitație la Regatul de Gheață/Frozen II”, desfășurată exclusiv pe internet este www.educatieprivata.rodenumită în continuare „Organizator”.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei “Votează și Câștigă o Invitație la Regatul de Gheață/Frozen II” se face prin jurizare. Datele personale solicitate câștigătorilor desemnați in cadrul acestei campanii sunt următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și numele cinematografului preferat din lista celor partenere, precum și data în care doresc să beneficieze de invitația dublă la filmul “Regatul de Gheață/Frozen II” și vor fi păstrate de echipa de organizare pentru 3 ani de la încheierea campaniei. După această perioadă, informațiile vor fi șterse din baza de date. In conformitate cu prevederile RGPD al Uniunii Europene (Regulamentul General de Protectie a Datelor cu Caracter Personal), inregistrarea in baza de date se va realiza numai dupa confirmarea explicită a participanților cu privire la salvarea datelor personale.

Campania promoțională se desfășoară în perioada 23-25 noiembrie 2019.

Campania promoțională se derulează sub incidența prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulamentul” care este obligatoriu pentru toți participanții. În conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/educatieprivata/) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a afișa aceste modificări pe pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/educatieprivata/

Art.2. Locul de desfăşurare al Campaniei Promoţionale

Campania se va desfășura exclusiv pe internet, pe www.educatieprivata.ro

Art. 3. Drept de participare

Campania Promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Campaniei, care își au domiciliul sau reședința în România (denumite în continuare „Participanţi”). Poate deține calitatea de „Participant” persoană fizică care îndeplinește următoarele criterii:

i. Are peste 18 ani

ii. Urmează mecanismul Campaniei (Art.4)

iii. Are domiciliul stabil in Romania si carte de identitate valabilă

iv. Prin participarea la această Campanie se acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale în care angajaţii Educație Privată SRL și ai celorlalte societăţi comerciale implicate în organizarea și derularea Campaniei care deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, personalul altor companii partenere și a membrilor familiilor tuturor celor menţionaţi (soţ/soţie, rude/afini până la gradul II). Persoanele mai sus enumerate nu sunt eligibile a participa la această Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare al Campaniei PromoţionalePentru a participa la Campania Promoţională, participanţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

i. Să acceseze www.educatirprivata.ro, articolul “Votează și Câștigă o Invitație la Regatul de Gheață/Frozen II”.

ii. Să competeze formularul de concurs, răspunzând la întrabarea ‘’Care este personajul tău favorit dintre : Elsa, Anna, Kristoff și Olaf ? Puteți VOTA pănă Luni, 25 Noiembrie la ora 17:00. La ora 18:00 vom anunța exit poll-urile și vom efectua tragerea la sorți prin random.org. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de facebook https://www.facebook.com/educatieprivata/. Acesta va fi contactat pe baza informațiilor de contact din formularul de concurs pentru a i se transmite codul invitației electronice. Invitația este valabilă doar în rețeaua națională CINEMA CITY, mai puțin în I-MAX din AFI COTROCENI.

Art. 5. Premiile

În cadrul Campaniei se va oferi o invitație triple la filmul “ Regatul de Gheață/Frozen II”, valabile în cinematografele partenere (lista mai jos), doar în perioada 26 noimbrie – 22 decembrie septembrie 2019.

LISTA CINEMATOGRAFELOR PARTENERE

Cinema City AFI Cotroceni Bucuresti, Cinema City Sun Plaza Bucuresti, Cinema City Mega Mall Bucuresti, Cinema City Park Lake Titan, Cinema City Cluj Iulius Mall, Cinema City Cluj Polus, Cinema City Timișoara Shopping City, Cinema City Timișoara Iulius Mall, Cinema City Constanța Vivo, Cinema City Constanța City Park, Cinema City Ploiesti Shopping City, Cinema City Ploiesti AFI, Cinema City Iasi, Cinema City Pitesti, Cinema City Arad, Cinema City Braila, Cinema City Baia Mare, Cinema City Tg Mures, Cinema City Targu Jiu, Cinema City Bacau, Cinema City Deva, Cinema City Drobeta Turnu-Severin, Cinema City Suceava, Cinema City Piatra Neamt, Cinema City Galati, Cinema City Ramnicu Valcea

Art. 6. Desemnarea și Validarea câştigătorilorMecanismul de desemnare a câștigătorușui este prin tragere la sorți pe platforma random.org. Desemnarea cîștigătorului va fi făcută de către echipa organizatoare în data de 25 noiembrie 2019.

În cadrul concursului nu se pot desemna rezerve.

Numele câștigătorului va fi afișat în comentariul postării de concurs pe data de 25 noiembrie 2019. Câștigătorul va fi contactat în decurs de 2 zile în privat, pe pagina de Facebook, pentru a vi verificate datele personale înregistrate în concurs : nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și numele cinematografului preferat din lista celor partenere, precum și data în care doresc să beneficieze de invitația dublă la film. Câștigătorul va primi un COD ELECTRONIC al invitației, cu care va merge la oricare dintre cinematografele CINEMA CITY participante la concurs, în perioada 26 noiembrie – 20 decembrie 2019.

Art 7. Taxe si Impozite

Impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători in cadrul Campaniei va fi achitat de către Organizator, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art 8. Responsabilitate

Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl poate exercita, în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

Art 9. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Campanie implică acceptarea câştigătorilor ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale audio-video şi tipărituri, doar cu acordul expres şi neechivoc al persoanei vizate.

Art 10. Intreruperea campaniei promoţionale

Campania Promoţională va putea fi întreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului. În astfel de situaţii, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 11. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

i. Înscrierile care nu conțin date care să permită identificarea Participantului, cum ar fi numele și prenumele și localitatea de reședință a Participantului sau care nu conțin anumite date care să permită contactarea câștigătorului în vederea validării, cum ar fi: nume, prenume, adresa, telefon mobil și adresa de email.

ii. Înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate (ex. telefon sau adresă de e-mail completate greșit)

iii. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

iv. Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

v. Defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau de internet, dacă e cazul.

Art.12. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la această Campanie, a completării procesului verbal de predare-primire a premiului se prezumă luarea la cunoştinţă a Regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001. Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Participanții beneficiază de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisă la adresa cancelarie@educatieprivata.ro.

SC Educație Privată S.R.L va confirma utilizarea datelor care vă privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC Educație Privată S.R.L va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.in calitate de responsabil cu protectia datelor.

Prin înscrierea la Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele şi premiul câstigat să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plaţi.

Art 13. Forță Majoră

Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art 14. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Art 15. Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de Regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de Regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul Campaniei să aducă modificări campaniei în respectul acestui Regulament cu anunţarea prealabilă a participanţilor la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul Regulament; de asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu oferi premiul acestei Campanii în situația în care câștigătorii nu îndeplinesc condițiile de validare menționate in cadrul Art. 7; premiul neacordat va rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acesta în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la cerere, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/educatieprivata/ Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament. Participanții care nu îndeplinesc condițiile stipulate în acest Regulament nu vor putea intra în posesia premiilor Campaniei. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 52 alin 1 din Ordonanţa de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată in Monitorul Oficial nr.63 din 31.08.2007 și în prezența reprezentanților S.C. Educație Privată  S.R.L.

Organizator, S.C. Educație Privată S.R.L.