fbpx

Se înființează Comisia Națională pentru Desegregare Școlară. Cine va face parte din ea

Photo 154771088 © Lovelyday12 | Dreamstime.com

Ordinul privind aprobarea constituirii Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară a apărut, astăzi, în Monitorul Oficial.

Actul normativ conține și lista membrilor care vor activa în acest organism consultativ:

a) președinte: Marian Daragiu, subsecretar de stat

b) membri:
1. Alexandru Szepesi, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul;
2. Octavia Mihaela Borș Georgescu, Cabinet secretar de stat;
3. Adrian Marius Bărbulescu, director Direcția generală management resurse umane și rețea școlară;
4. Anca-Denisa Petrache, director Direcția formare continuă;
5. Luminița Stoian, Direcția generală învățământ preuniversitar;
6. Lucian Voinea, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație;
7. Mariana Dogaru, Agenția Română pentru Asigurarea Calității și Inspecție în Învățământul Preuniversitar;
8. Ecaterina Vrășmaș, Universitatea București;
9. Miruna Croitoru, Consiliul Național al Elevilor;
10. Rafaela-Alexandra Barac-Bologa, Consiliul Național al Elevilor;
11. Iulian Cristache, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți;
12. Eugen Ilea, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți;
13. Cornelia Popa Stavri, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ;
14. Valeriu Partene, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”;
15. Maria Madălina Turza, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități;
16. Luminița Costache, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii — UNICEF;
17. Gelu Duminică, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”;
18. Delia-Mădălina Grigore, Asociația „Amare Romentza”;

c) secretariat tehnic:
1. Marius Căldăraru, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul;
2. Cecilia Iuga, Direcția formare continuă;
3. Maria Cristina Marin, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată”.

Comisia Naţională pentru Desegregare Şcolară este, potrivit Legii Educației, un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Educaţiei, elaborează şi coordonează implementarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară în unităţile de învăţământ preuniversitar, care cuprinde obiective, măsuri strategice şi activităţi destinate prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare din sistemul de învăţământ preuniversitar.

Ce prevede Legea învățământului preuniversitar cu privire la desegregarea școlară:

Art. 79. –

(1) În învăţământul preuniversitar este interzisă segregarea şcolară la toate nivelurile.

(2) În materia segregării şcolare, normele incluse în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul normativ şi instituţional pentru monitorizarea, identificarea, prevenirea sau combaterea segregării şcolare în învăţământul preuniversitar este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

(3) În învăţământul preuniversitar este interzisă segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al CES, pe criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al apartenenţei la o categorie defavorizată, al mediului de rezidenţă sau al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Segregarea este o formă gravă de discriminare prin care se restrânge sau se înlătură recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a dreptului la educaţie, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a drepturilor recunoscute de lege în domeniul educaţiei, având drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate şi încălcarea demnităţii umane.

(5) În sensul prezentei legi, prin segregare şcolară se înţelege acel tip de discriminare săvârşită în cadrul unei unităţi de învăţământ, prin separarea fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor aparţinând unui grup definit conform alin. (3) pe grupe/clase/clădiri/structuri/bănci, astfel încât procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor aparţinând grupului respectiv din totalul elevilor din grupă/clasă/clădire este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii aparţinând grupului respectiv îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă corespunzătoare unui ciclu de educaţie în respectiva unitate administrativ-teritorială.

(6) Ministerul Educaţiei, prin DJIP/DMBIP, desfăşoară activităţi de monitorizare şi intervenţie în vederea prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare şcolară pe criteriile prevăzute la alin. (3). În acest sens, DJIP/DMBIP colaborează cu reprezentanţii consiliilor judeţene ale elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, reprezentanţii judeţeni ai structurilor asociative reprezentative ale părinţilor cu activitate relevantă la nivel naţional şi organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate.

(7) În cazul în care sunt constatate situaţii care generează orice formă de segregare şcolară pe criteriile prevăzute la alin. (3), Ministerul Educaţiei, prin DJIP/DMBIP, dispune măsuri de intervenţie imediată, prin ordin al ministrului educaţiei.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.