fbpx

Patru categorii de cadre didactice pot intra în Corpul național de profesori mentori – Ordinul, publicat în Monitorul Oficial

Brainstorm is sometimes the best solution

Ordinul de ministru privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, patru categorii de cadre didactic pot dobândi această calitate. Ele sunt menționate în art. 3 al ordinului:

Art. 3. — Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar cuprinde următoarele categorii de cadre didactice:
a) cadre didactice care au calitatea de profesor mentor, certificată prin decizie a inspectorului școlar general în urma selecției realizate în temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;

b) cadre didactice care au finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice coordonate de Ministerul Educației:
(i) programul De la Debut la Succes — program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, acreditat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.655/2013*), desfășurat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/36.525;
(ii) programul PROF I — Mentorat de carieră didactică sau programul PROF II — Mentorat de practică pedagogică, acreditate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.618/2021**), desfășurate în cadrul proiectului sistemic POCU/904/6/25/146.587 — Profesionalizarea carierei didactice — PROF;

c) cadre didactice care coordonează domeniul mentoratului didactic și al formării în cariera didactică, la nivel regional sau la nivel național;

d) cadre didactice care au calitatea de expert cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de formare și de mentorat didactic în cadrul proiectului PROF

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.655/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
**) Ordinul ministrului educației nr. 4.618/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul integral poate fi accesat în Monitorul Oficial cu nr. 1090/11.11.2022

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.