fbpx

EXCLUSIV Corpul de Control cere anchetă penală pentru meditații ilegale la Colegiul Goethe

foto: Facebook/ Asociatia EDIT

Educație Privată a obținut și prezintă în exclusivitate sinteza raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Educației, după ancheta la Colegiul Goethe. Controlul a avut loc după ce un părinte a sesizat oficial faptul că un cadru didactic făcea meditații ilegale cu elevii din clasa la care predă.

Corpul de Control al Ministerului Educației confirmă această situație și propune sesizarea Parchetului, dar și cercetarea disciplinară în cazul profesoarei. De asemenea, cere ISMB să o cerceteze disciplinar pe directoarea Colegiului.

Educație Privată a prezentat, pe larg, și argumentele părintelui în cauză.

După ce controlul a început la unitatea școlară, cele trei directoare și-au anunțat demisiile, iar profesorii din liceu au refuzat, timp de o zi, să mai intre la ore. Ulterior, directoarele și-au retras demisiile, conform unui mesaj transmis părinților.

Concluziile Corpului de Control:

Față de cele prezentate, comisia de control propune următoarele:

 • PENTRU COLEGIUL GERMAN „GOETHE” DIN BUCUREȘTI
 1. Având în vedere faptul că cel puțin un elev al clasei a VII-a B din cadrul Colegiului German „Goethe”, conform contractului nr. 42/2022, unde un cadru didactic are normă de predare, a beneficiat de serviciile centrului SC DEUTSCHZENTRUM SRL, unde domnia sa deține calitatea de reprezentant legal/administrator și că această activitate încalcă prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și ale ordinului  nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar conform cărora cadrelor didactice le este interzis să efectueze meditații cu elevii de la clasă, comisia de control propune aplicarea măsurii de cercetare disciplinară pentru doamna profesor  în cauză., cadru didactic titular la Colegiul German „Goethe” din București.
 2. Având în vedere deficiențele constatate cu privire la redactarea și întocmirea proceselor verbale ale Consiliului de administrație al Colegiului German „Goethe” din București de către secretarul Consiliului de Administrație al Colegiului German „Goethe” din București, membrii echipei de control solicită Consiliului de Administrației al Colegiului German „Goethe” din București aplicarea măsurii de cercetare disciplinară a secretarului Consiliului de Administrație al Colegiului German „Goethe” din București, numit în baza Deciziei nr. 03/01.09.2023.
 3. Având în vedere deficiențele constatate cu privire la modul de constituire a Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia de control recomandă refacerea  Deciziei de constituire a acestei comisii cu respectarea prevederile legale în vigoare.
 4. Constituirea, la nivelul Consiliului de Administrație din cadrul Colegiului German „Goethe”, a unei comisii care să aibă drept obiectiv efectuarea de verificări interne cu privire la identificarea tuturor situațiilor în care un cadru didactic titular al acestei unități de învățământ susține meditații cu elevii de la clasa unde are norma de predare, cu informarea Direcției Control din cadrul Ministerului Educației.
 5. Modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului German „Goethe” din București, pentru anul școlar 2023 – 2024, în sensul eliminării dispozițiilor care instituie noi sancțiuni aplicate elevilor și care contravin sau care adăugă alte sancțiuni celor stabilite de Statutul elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.742/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • PENTRU INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 1. Având în vedere nerespectarea prevederilor legale prevăzute de ordinul nr. 4.183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ordinului nr. 6.223/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv de ordinul nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, membrii echipei de control solicită Consiliului de Administrației al Inspectoratului Școlar al Municipiului București aplicarea măsurii de cercetare disciplinară a directorului Colegiului German „Goethe” din București.
 2. Având în vedere numeroasele petiții adresate de către mai mulți părinți ai elevilor din cadrul acestei unități de învățământ sau alte persoane terțe, ulterior controlului, prin care menționează o serie de disfuncționalități în derularea procesului educațional și anume:
 3. a) Perioada foarte scurtă de realizare a acestei acțiuni de control;
 4. b) Faptul că în ultima zi de control echipa de conducere a Colegiului German „Goethe” nu s-a prezentat, din diferite motive, la programul normal de lucru;
 5. c) Faptul că nu au fost puse la dispoziția comisiei de contro1 multe dintre documentele solicitate cu ocazia controlului;
 6. d) Aspectele diverse sesizate în conținutul petițiilor menționate mai sus, care vizează atât obiectivitatea desfășurării procesului instructiv-educativ și a evaluării beneficiarilor primari ai educației, cât și aspecte care vizeză aspecte ce țin de managementul desfășurat la nivelul Colegiului German „Goethe”, Comisia de control propune efectuarea unei inspecții scolare generale, în conformitate cu ordinul nr. 6.106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar de către Inspectoratul școlar al Municipiului București. O echipă din cadrul Ministerului Educației va fi desemnată și va monitoriza activitatea inspecției școlare generale, pe toată perioada de desfășurarea a acesteia. 

 • PENTRU MINISTERUL EDUCAȚIEI:

 

 1. Având în vedere faptul că echipa de conducere de la nivelul Colegiului German „Goethe” nu a prezentat niciun document cu privire la aplicarea prevederilor ordinului nr. 4.343/27.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying, Comisia de control propune constituirea, cu celeritate, a unei comisii la nivelul ME, care să aibă ca obiectiv verificarea măsurilor interne dispuse de către conducerea unității de învățământ referitoare la prevenirea și combaterea fenomenului de bullying.

 

 1. Sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu privire la suspiciunea de încălcare a prevederilor art. 297 din Codul Penal (Legea nr. 286/2009), cu modificările și completările ulterioare, de către un cadru didactic al Colegiului German „Goethe” din București, prin condiționarea evaluării periodice a elevilor de participarea la cursurile organizate de SC DEUTSCHZENTRUM SRL, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale în consecință, raportate la soluția pronunțată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

 Documentul poate fi accesat, integral, aici:

Sinteza Raport Goethe

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.