fbpx

CNPEE caută profesori pentru grupurile de lucru dedicate examenelor naționale și concursurilor

sursă foto: freepik

CNPEE organizează selecția de profesori cu statutul de colaboratori externi pentru a completa grupurile de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2023 – 2024. Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru și a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare și de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care își desfășoară activitatea atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocațională și tehnologică, și în unitățile de învățământ care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale.

B. Condiții de selecție

Selecția cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenței și a experienței declarate, precum și pe baza disponibilității manifestate pentru implicarea în activitățile de pregătire a evaluărilor, a examenelor și a concursurilor naționale din anul școlar 2023 – 2024, prin realizarea demersurilor de înscriere în aplicația dedicată.

Condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească:

 • au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar în ultimii 3 ani școlari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învățământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învățământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT), respectiv desfășoară activități de predare-învățare-evaluare la clasa pregătitoare în anul școlar curent (PREG.);
 • au abilități de operare pe calculator;
 • au absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică:
  • evaluării de proces/prin examene;
  • evaluării manualelor;
  • curriculumului;
 • au experiență în:
  • activitatea de proiectare a itemilor;
  • evaluarea proiectelor de manuale școlare;
  • elaborarea de programe școlare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel național;
  • au titlul științific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, II sau definitiv.

ATENȚIE: Pentru anul școlar 2023 – 2024, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecție în vederea completării grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs național, cu excepția celor la care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susține respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.

C. Disciplinele pentru care se organizează selecția

Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția cadrelor didactice care vor fi implicate în activitățile specifice evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale din anul școlar 2023- 2024 este disponibilă ► aici. 

Lista disciplinelor poate fi găsită și în aplicația web.

D. Procesul și calendarul de selecție

Etapa I2 – 12 octombrie 2023

Înscrierea candidaților se face prin intermediul aplicației dedicate cu respectarea instrucțiunilor și a ghidului de utilizare menționate în aplicație. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale.

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente în format electronic:

1. CV actualizat, copie după diploma de licență/absolvire a liceului/colegiului pedagogic, copie după diploma/certificatul/adeverința de absolvire a cursului/stagiului/programului de formare, conform cerințelor din apel, copie după adeverința care atestă experiența în activitățile precizate în prezentul Apel, scanate (alb-negru, rezoluție 250-300 dpi) și incluse într-un singur document (care să nu depășească dimensiunea de 50 MB).

Denumirea documentului salvat cuprinde numele și prenumele candidatului, tipul evaluării/examenului/concursului, urmat de „_Documente”: (Ex. Popescu_Ana_ENVIII_Documente)

Pentru un candidat înscris ca traducător, denumirea fișierului include și limba de traducere: (Ex. Kovacs_Julia_Traducator_limba_maghiara_BAC_Geografie_Documente).

2. Candidații care se înscriu pentru pregătirea EN II, EN IV, EN VI, EN VIII, BAC, DEF, TIT:

– propun un test original la disciplina pentru care s-a înregistrat candidatura, în care se specifică tipul evaluării/examenului/concursului, însoțit de baremul de evaluare și de notare/caietul cadrului didactic. Testul trebuie proiectat integral, respectând structura care se regăsește în secțiunea Modele de subiecte pe site-ul subiecte.edu.ro;

sau

– propun un test ce cuprinde doi itemi obiectivi, doi itemi semiobiectivi și un item subiectiv, însoțit de baremul de evaluare și de notare. Denumirea documentului salvat cuprinde: numele și prenumele candidatului, tipul evaluării/examenului/concursului și numele disciplinei, urmat de „_Propunere_Test”: (Ex: Ionescu_Maria_BAC_Biologie_Propunere_Test; Kozacek_Milos_ENVIII_Limba_slovaca_materna_Propunere_Test).

Cadrele didactice interesate își pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluările, examenele și concursurile naționale pentru care CNPEE realizează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline, situație în care propun un singur test.

Candidații care se înscriu pentru elaborarea PREG propun un format de raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare de la finalul clasei pregătitoare. Denumirea documentului salvat cuprinde: numele și prenumele candidatului, urmat de „_Propunere_Raport_PREG”: (Ex: Ionescu_Maria_Propunere_Raport_PREG; Kozacek_Milos_Propunere_Raport_PREG_Limba_slovaca_materna).

Etapa a II-a: 13 – 18 octombrie 2023 – selecția candidaților.

Etapa a III-a19 și 20 octombrie 2023 – anunțarea rezultatelor selecției, individual. Sunt anunțați doar candidații selectați.

Alte informații

 • Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării de către responsabilii/coordonatorii de discipline. În situația în care profesorii selectați nu demonstrează competență și eficiență în activitatea desfășurată, aceștia pot fi înlocuiți pe parcursul anului școlar 2023 – 2024 cu alte cadre didactice care, în urma procedurii de selecție, au fost desemnate rezerve.
 • E-mail suport IT: [email protected]
 • Tutorial inregistrare apel

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.