fbpx

BREAKING NEWS. Ordinul de ministru privind înființarea școlilor-pilot a apărut în Monitorul Oficial

Ordinul de ministru privind înființarea școlilor-pilot a apărut, în seara aceasta, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, se aprobă metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Ordinul poate fi accesat aici.

Potrivit actului normativ, obiectul pilotării îl constituie intervenții educaționale, inovative, modele curriculare și de carieră didactică, practici inovative care pun în valoare viziuni și practici profesionale experimentale și împărtășite, cu impact asupra școlii ca organizație care învață.

Școlile-pilot sunt selectate de către Ministerul Educației și Cercetării, în contextul unor intervenții sistemice, în diverse domenii-curriculum, inclusiv adaptări curriculare pent5ru învățarea blended learning, carieră didactică, etică și integritate, evaluare și examinare, combaterea și prevenirea violenței în mediul școlar, inclusiv prevenirea și combaterea bullyingului, asigurarea accesului la educație prin suport alimentar, prin dispozitive electronice adecvate învățării în sistem blended learning/online etc.

Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:

a) solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot

b) declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate, inclusiv un document care să evidențieze acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ și, după caz, a consultării consiliului elevilor

c) structură instituțională adecvată aplicării tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării

d) resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată

e) proiect de strategie de pilotare și plan de acțiune care să reflecte:

  • viziunea unității de învățământ cu privire la intervenția care urmează a fi pilotată
  • analiza de nevoi la nivelul unității de învățământ care va evidenția motivația acesteia de a se implica în intervenția pilotată, inclusiv punctele tari, oportunitățile și beneficiile pentru elevi etc.
  • analiza implicațiilor etice și modalitățile prin care se asigură respectarea drepturilor copilului conform legislației în vigoare, în raport cu codul de etică și conduită al unității
  • modalitățile de evaluare a calității educației (internă și/sau externă)
  • analiza riscurilor de implementare și a planului de management al riscurilor.

ordinul de ministru