fbpx

Cum se va deconta intervenția psihologică și psihoterapeutică pentru copii, în contextul pandemiei. Procedura, publicată în Monitorul Oficial

Photo 206501618 © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com

Hotărârea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii”, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1137/2022.

Principalele prevederi ale actului normativ:

Art. 2. — (1) Înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare și intervenție psihologică și psihoterapeutică, denumite în continuare servicii de intervenție, se realizează astfel:
a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome, având în vedere situația copilului, comportamentul psihoemoțional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existența unor probleme psihoemoționale și/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiștii desemnați să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit, în baza unei consultații/anamneze specifice, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
c) după emiterea recomandării prevăzute la lit. b) părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii”;
d) psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situația copilului pe baza recomandării prevăzute la lit. b) și completează raportul de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;
e) în cazul în care raportul de evaluare psihologică prevăzut la lit. d) recomandă efectuarea de servicii de intervenție, copilul este înscris în Program.
(2) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1)
lit. b) conține următoarele date și informații:
a) numele, prenumele și codul numeric personal ale copilului;
b) vârsta copilului;
c) domiciliul copilului;
d) date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon;
e) observații sumare privind motivele recomandării;
f) data, semnătura și parafa emitentului sau ștampila și semnătura directorului unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari, după caz.
(3) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1) lit. b), precum și raportul de evaluare psihologică prevăzut la alin. (1) lit. d) se întocmesc în două exemplare, din care unul pentru părinte/reprezentantul legal, și rămân valabile și în situația în care copilul împreună cu părinții/reprezentanții legali își schimbă domiciliul sau reședința sau se schimbă psihologul care furnizează serviciile de intervenție.

Art. 3. — (1) Pentru decontarea serviciilor de intervenție, psihologii prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 — „Din grijă pentru copii” depun la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își au domiciliul fiscal, denumită în continuare agenția teritorială, următoarele documente:
a) raportul de evaluare psihologică prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);
b) cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
c) actul de identitate al psihologului;
d) extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;
e) atestatul de liberă practică al psihologului;
f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
g) lista beneficiarilor serviciilor de intervenție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de e-mail comunicată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun lunar, în condițiile alin. (2), până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă pentru care se solicită decontarea. În situația în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul se extinde până la următoarea zi lucrătoare.
(4) Colegiul Psihologilor din România trimite lunar, în format electronic, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă, Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție pentru copiii din cadrul Programului, actualizat, către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru a certifica faptul că psihologii înscriși în Program se regăsesc în registru.
(5) Depășirea termenului prevăzut la alin. (3) conduce la respingerea solicitării de decontare.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.