fbpx

Legea Educației. EDUPART: 105 amendamente, inclusiv eliminarea examenului la Colegiile Naționale

Photo 44545507 / Files © Potongsaga | Dreamstime.com

edupart amendamente

Federația Națională a Părinților-EDUPART anunţă, într-un comunicat, că a elaborat un număr de 105 amendamente la proiectul Legii învățământului preuniversitar România Educată, pe care le va susține, atât în cadrul discuțiilor pe care le va avea cu reprezentanții Ministerului Educației, astăzi, 10.08.2022, ora 14:00, ca parte a procesului de consultare publică, cât și în cadrul demersurilor ulterioare.

În elaborarea acestor amendamente, federația și-a asumat opinia majorității părinților care au completat chestionarul online, pus la dispoziția lor în perioada 25- 31.07.2022, susținând ca Evaluarea Națională să fie unicul examen de admitere a elevilor în învățământul liceal și susținerea examenului de bacalaureat să se facă la aceleași probe și discipline ca în prezent, cu diferențierea probelor la disciplinele de profil.

În plus, Federația a propus mai multe amendamente în capitolele de lege referitoare la bursele școlare, la finanțarea și organizarea sistemului preuniversitar etc., solicitând rescrierea capitolului V, „Educația specială și educația incluzivă”, demers pentru care consideră necesare consultări separate cu specialiști din cadrul Ministerului Educației.

 

Printre amendamentele anunțate de Edupart:

Art. 11
În unitățile de învățământ preuniversitar şi în toate spațiile destinate educației şi formării profesionale sunt interzise activitățile, care încalcă sau favorizează încălcarea normelor deontologiei profesionale, de moralitate, conduită, în orice formă de manifestare, abuzul, hărțuirea, violența psihologică – bullying, violența fizică și orice alte activități, acțiuni sau inacțiuni care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a familiilor acestora, precum și a personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi manifestarea convingerilor politice şi prozelitismul religios. 

Art. 19
(8) În fiecare unitate de învățământ primar, secundar inferior și liceal se va asigura funcționarea și dotarea corespunzătoare cel puțin a unui cabinet medical, a unui compartiment de asistență psihopedagogică, a unei camere resursă pentru educație specială, a unei biblioteci și a câte unui laborator de informatică și STEAM.
Numărul laboratoarelor și a camerelor resursă pentru educație special va fi stabilit astfel încât să acopere nevoile tuturor beneficiarilor direcți înscriși în respectivele unități de învățământ.

Art. 23
9) În toate unitățile de învățământ, constituirea tuturor formațiunilor de studiu se va face cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune. Efectivul fiecărei grupe/clase va fi introdus în aplicația SIIR, care nu va permite înregistrări peste numărul maxim de elevi prevăzut la art. 23, alin. (1)

Art. 44
ELIMINAREA sau CONDIȚIONAREA absolvirii învățământului postliceal de obținerea diplomei de bacalaureat până la acea dată

Eliminarea alineatului 2 din articolul 74, care prevede c unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de

Edupart: ”Restul locurilor se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.”

Lista de amendamente, integral:

Propuneri amendamente

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.