fbpx

Iohannis retrimite în Parlament pentru reexaminare Legea privind numirea directorilor de școli

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 21 iulie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, informează Președinția, într-un comunicat.

Textul cererii de reexaminare:

Domnului Ludovic ORBAN

Președintele Camerei Deputaților

 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

 

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, transmisă Președintelui României în vederea promulgării la data de 2 iulie 2021, vizează procedura de numire a directorilor și directorilor adjuncți interimari ai unităților de învățământ preuniversitar, în situația vacantării funcțiilor. Prin conținutul normativ, unele dintre reglementările legii menționate nu îndeplinesc standardele de calitate a legii, fiind lipsite de claritate și previzibilitate, motiv pentru care se impune reexaminarea acesteia de către Parlament.

Art. I pct. 4 din legea transmisă spre promulgare prevede că, la art. 246 din Legea nr. 1/2011, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care stabilește faptul că, în lipsa cadrelor didactice care dețin calitatea de membru în corpul național de experți în managementul educațional, pot fi numiți în funcția de director sau director adjunct cadre didactice titulare definitive în învățământ care nu sunt membre ale corpului național de experți în managementul educațional, în cazul vacantării funcțiilor de director sau director adjunct al unităților de învățământ. Totodată, în legătură cu procedura de desemnare de către consiliul de administrație a cadrului didactic care va prelua funcția de director interimar, Art. I pct. 9 din legea transmisă la promulgare, referindu-se la modificarea art. 258 alin. (7) și (8) din Legea nr. 1/2011, stabilește că prevederile art. 246 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Menționăm că alin. (3) al art. 246 din Legea nr. 1/2011 prevedea: „Pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai cadrele didactice membre ale corpului național de experți în management educațional”. Prin urmare, dispozițiile mai sus menționate ale alin. (4), nou introdus prin legea reexaminată, constituie o excepție de la această regulă.

Cu toate acestea, precizăm că alin. (3) al art. 246 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat la data de 31 mai 2021, prin dispozițiile art. I pct. 1 din OUG nr. 41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. În aceste condiții, considerăm că raportarea la o dispoziție legislativă abrogată creează o situație normativă confuză, destinatarii normei fiind în dificultate atunci când trebuie să identifice norma juridică aplicabilă, ceea ce duce la o stare de insecuritate juridică. Însă, securitatea juridică a persoanei este un concept în considerarea căruia legiuitorul are obligația să asigure stabilitatea legislativă și exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale în condiții optime.

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că legea supusă reexaminării nu îndeplinește standardele de calitate a legii stabilite la art. 13 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care acesta trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune.

Art. I pct. 9 din legea supusă reexaminării dispune preluarea conducerii interimare a instituției de învățământ de către un cadru didactic titular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul anului școlar. Însă, actul normativ nu reglementează situația în care termenul stabilit, respectiv finalul anului școlar, nu este respectat. Astfel, considerăm că, prin neclaritatea normei se poate ajunge la situația tergiversării organizării concursului de ocupare a funcțiilor de conducere și, implicit, la permanentizarea interimatului, în condițiile în care legea nu prevede un termen limită până la care se poate organiza concursul național de ocupare a funcțiilor de director sau director adjunct.

De asemenea, analizând noile modificări operate în cuprinsul Legii nr. 1/2011, rezultă că legea transmisă la promulgare nu prevede dacă dispozițiile sale se aplică inclusiv mandatelor interimare de director sau director adjunct în curs sau doar situațiilor de vacantare apărute după intrarea legii în vigoare, ceea ce este de natură să afecteze claritatea normei, aceasta fiind lipsită de previzibilitate în aplicare. În acest sens, amintim prevederile art. 24 din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora „Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluții legislative pentru situații tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări”.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român și de unică autoritate legiuitoare a țării, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Inițiatorii legii au fost:

Antal István-Loránt – senator UDMR; Azamfirei Leonard – senator PSD; Berea Cristinel-Gabriel – senator USR_PLUS; Bodea Marius – senator USR_PLUS; Bordei Cristian – senator USR_PLUS; Darău Ambrozie-Irineu – senator USR_PLUS; Dinică Silvia-Monica – senator USR_PLUS; Dragu Anca Dana – senator USR_PLUS; Ghica Cristian – senator USR_PLUS; Ivan Dan – senator USR_PLUS; Kovács Irina Elisabeta – senator UDMR; Mîndruţă Gheorghiţă – senator USR_PLUS; Mircescu Ion-Narcis – senator USR_PLUS; Mureşan Claudiu-Marinel – senator USR_PLUS; Negoi Eugen-Remus – senator USR_PLUS; Novák Csaba-Zoltán – senator UDMR; Pălărie Ştefan – senator USR_PLUS; Popescu Ion-Dragoş – senator USR_PLUS; Postică Andrei – senator USR_PLUS; Poteraş Cosmin-Marian – senator USR_PLUS; Sbîrnea Liliana – senator PSD; Spătaru Elena-Simona – senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian – senator USR_PLUS; Turos Lóránd – senator UDMR; Viaşu Cosmin-Cristian – senator USR_PLUS; Vicol Costel – senator USR_PLUS; Vlad Sergiu Cosmin – senator USR_PLUS; Zob Alexandru-Robert – senator USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel – deputat USR_PLUS; Badea Mihai-Alexandru – deputat USR_PLUS; Băltăreţu Viorel – deputat USR_PLUS; Berescu Monica-Elena – deputat USR_PLUS; Bulai Oana-Gianina – deputat PSD; Buzoianu Diana-Anda – deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra – deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor – deputat USR_PLUS; Cristian Brian – deputat USR_PLUS; Damian Romulus-Marius – deputat PSD; Dehelean Silviu – deputat USR_PLUS; Fălcoi Nicu – deputat USR_PLUS; Georgescu Nicolae – deputat PSD; Gheba Daniel-Sorin – deputat USR_PLUS; Giurgiu Adrian – deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul – deputat USR_PLUS; Ilie Victor – deputat USR_PLUS; Intotero Natalia-Elena – deputat PSD; Lőrincz Ştefan-Iulian – deputat USR_PLUS; Macovei Silviu Nicu – deputat PSD; Miftode Marius-Andrei – deputat USR_PLUS; Molnar Radu-Iulian – deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena – deputat USR_PLUS; Panait Radu – deputat USR_PLUS; Piper-Savu Florin – deputat PSD; Popescu Dan-Cristian – deputat PSD; Predescu Ana-Loredana – deputat PSD; Rizea Cristina Camelia – deputat USR_PLUS; Rodeanu Bogdan-Ionel – deputat USR_PLUS; Sas Lóránt-Zoltan – deputat USR_PLUS; Stoica Diana – deputat USR_PLUS; Szabó Ödön – deputat UDMR; Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat USR_PLUS; Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel – deputat PSD; Terente Eugen – deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu – deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin – deputat USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru – deputat USR_PLUS; Wiener Adrian – deputat USR_PLUS

reexaminare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.