fbpx

“Comunitate Educațională Rezilientă: #PROFESOR21” – Standarde europene

“Comunitate Educațională Rezilientă: #PROFESOR21”, 2020-1-RO01-KA101-079591, proiect de formare profesională pentru profesori implementat de Școala Gimnazială Metropolitană ARC, co-finanțat prin programul ERASMUS+ a ajuns la final, azi 30 iunie 2022. ERASMUS+ – Scoala Metropolitana ARC – Romania (scoala-arc.ro)

Scopul urmărit de colectivul școlii a fost  creșterea rezilienței instituționale și a  capacității organizației de a răspunde nevoilor principalilor beneficiari ai actului educațional, elevii din Școala Metropolitană ARC și din comunitatea educațională prin abilitarea profesorilor școlii cu competențe identificate la nivel european ca fiind prioritare în educația pentru viitor a generației nativilor digitali.

Obiective:

1.Diversificarea ofertei școlii pentru adaptare la  nevoile identificate ale generației nativilor digitali prin dezvoltări

 în zona de activități la fiecare disciplină, cross-curriculare și extracurriculare care vizează competențe cheie promovate la nivel european (digitale,  antreprenoriat, învățare personală și socială) 

  1. Extinderea si dezvoltarea profesională în zona de  digitalizare a mediului școlar al Școlii Metropolitane ARC.
  2. Dezvoltarea abilitatilor de profesor facilitator al experienței de învățare  în vederea   introducerii de inovații didactice sau de management la clasă adaptate la nevoia de motivație si învățare personalizată a  nativilor digitali.

4.Creșterea calității   profesionale a cadrului didactic  ca factor cheie pentru dimensiunea europeană a școlii prin  experiența de învățare interculturală, schimb de idei și bune practici în  cooperarea internațională

Au fost alese șapte cursuri de înaltă calitate asigurată prin verificarea atentă a portofoliului organizației de primire, ținând cont de rezultatele așteptate si impactul asupra școlii și formabilului:

The 4Cs: Creativity, Critical thinking, Communication and Collaboration in schools – EUROPASS TEACHER ACADEMY

Game-Based Learning and Gamification– ITC INTERNATIONAL

Digital steam. Teaching integrated science, Art and Mathematics with digital  devices –  EUNEOS CORPORATION

How to make your school more international – A practice-based approach – EUNEOS CORPORATION

Coaching strategies for schools – Turn change into lasting education benefits – EUNEOS CORPORATION

What next in Finnish classrooms! New learning ways & spaces – EUNEOS CORPORATION

Integrated curriculum – Teaching global skills – EUNEOS CORPORATION

Au fost realizate 8 mobilități. Cei opt profesori  au realizat activități de diseminare a experiențelor de formare, a valorificării acestora la clasă și în comunitatea de profesori și părinți .

Profesorii participanți făcut transfer de cunoștințe și de experiență către colegi și comunitatea educațională mai largă,  la nivel municipal, național și internațional. Au fost realizate prezentări în cadrul unor evenimente online organizate de Școala Metropolitană ARC, interviuri online, radio și TV.

Profesorii care au beneficiat de cursurile de formare au realizat activități metodice demonstrative la clasă. De asemenea, au publicat articole în mediul online din România, au postat articole pe blogul platformei europene  EPALE – Platformă electronică pentru învățarea adulților în Europa. Beneficiarii cursurilor, individual sau în echipă, au creat cursuri opționale transdisciplinare și cursuri de training pentru profesori  valorificând experiența internațională dobândită .

Aceste experiențe au fost validate profesional prin documentele de mobilitate Europass.

Toate aceste rezultate din  proiectul Școlii Metropolitane ARC “Comunitate Educațională Rezilientă: #PROFESOR21”, 2020-1-RO01-KA101-079591, co-finanțat prin Programul Erasmus+ se regăsesc pe website-ul dedicat proiectului ERASMUS+ – Scoala Metropolitana ARC – Romania (scoala-arc.ro)

Impactul se poate vedea în  gradul de eficiență si eficacitate instituțională și  prestigiul în comunitate, mergând spre transformarea școlii într-o resursă reper de reziliență!