fbpx

Ministerul Educației, ISJ-urile și școlile trebuie să înființeze comisii pentru modulul MATE din SIIR

modulul mate

Metodologia privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar a fost publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, în vederea asigurării managementului modulului MATE, la nivelul Ministerului Educației, inspectoratelor școlare județene/al municipiului București și al unităților de învățământ preuniversitar se constituie comisii pentru coordonarea și gestionarea activităților derulate prin SIIIR.

Cum se constituie comisiile, conform ordinului de ministru:

Art. 3. — (1) Comisia națională pentru managementul modulului MATE se constituie la nivelul Ministerului Educației, prin ordin de ministru.
(2) Comisia națională pentru managementul modulului MATE este formată din persoane cu funcții de execuție sau de conducere din cadrul: Direcției generale informatizare, Direcției generale management resurse umane și rețea școlară, Direcției generale învățământ preuniversitar, Direcției generale pentru implementarea proiectului „România educată” și este coordonată de un secretar de stat cu atribuții pentru învățământul preuniversitar

(3) Comisia națională pentru managementul modulului MATE are următoarele atribuții:
a) elaborează proceduri și instrucțiuni specifice;
b) colaborează cu comisiile de la nivelul inspectoratelor județene/al municipiului București;
c) solicită anual sau ori de câte ori este nevoie, inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, rapoarte privind activitățile derulate prin SIIIR și le transmite direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației în vederea fundamentării politicilor publice bazate pe dovezi;
d) administrează nomenclatoarele;
e) gestionează informațiile privind resursele umane;

f) operează și generează rapoarte statistice la nivel național.

Art. 4. — (1) La nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului București se constituie comisia județeană/a municipiului București de management și monitorizare a activităților derulate prin SIIIR.

(2) Comisia județeană/a municipiului București de management și monitorizare a activităților derulate prin SIIIR are următoarele atribuții:
a) transmite procedurile și instrucțiunile specifice la nivelul unității de învățământ;
b) instruiește persoanele desemnate din cadrul comisiei de gestionare a activităților derulate prin SIIIR din unitățile de învățământ;
c) colectează rapoartele de la nivelul unității de învățământ;
d) verifică gradul de încărcare a datelor;
e) colaborează cu reprezentanții administrației publice locale;
f) se asigură că sunt respectate procedurile, instrucțiunile și calendarele specifice;
g) administrează conturile de utilizator la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;
h) administrează nomenclatoarele;
i) gestionează informațiile referitoare la elevii înscriși în unitățile de învățământ;
j) operează și generează rapoarte statistice la nivel de inspectorat școlar județean/al municipiului București;
k) gestionează informațiile privind resursele umane.

Art. 5. — (1) La nivelul unităților de învățământ se constituie comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR.
(2) Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR din unitățile de învățământ are următoarele atribuții:
a) colectează, actualizează și gestionează datele pentru identificarea copiilor/elevilor în risc de abandon și părăsire timpurie a școlii;
b) transmite rapoarte către inspectoratul școlar la termenele solicitate;
c) colaborează cu reprezentanții administrației publice locale și cu părinții/tutorii legali;
d) administrează conturile de utilizator la nivelul unităților de învățământ;
e) administrează nomenclatoarele;
f) gestionează informațiile referitoare la elevii înscriși în unitățile de învățământ;
g) operează și generează rapoarte statistice la nivel de unitate de învățământ;
h) gestionează informațiile privind resursele umane.

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.