fbpx

Proiect de HG: Credite transferabile pentru formarea profesională continuă a adulților

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea de credite transferabile pentru formarea profesională continuă a adulților.

Ce prevede proiectul:

Art. 1

(1)În vederea facilitării învățării pe tot parcursul vieții și a recunoașterii competențelor și calificărilor în procesul de formare profesională continuă a adulților, se stabilește un sistem de credite transferabile pentru formarea profesională continuă a adulților.
(2) Creditele transferabile sunt unități de măsură convenționale, reprezentate sub forma unor valori numerice, care reflectă volumul de muncă necesar asimilării de către cursanți a programei specifice unui program de formare profesională, sub forma diferitelor activități teoretice, practice și individuale/independente.
(3) Creditele nu înlocuiesc evaluarea cursantului şi nu au scopul de a măsura calitatea formării profesionale.

Art. 2
(1) Un credit transferabil reprezintă volumul de muncă intelectuală, dirijată/didactică și independentă necesară pentru finalizarea individuală, de către cursant, a unei unități componente a unui program de formare profesională, completată cu validarea rezultatelor învățării prin evaluare.
(2) Volumul de muncă alocat pentru un credit în formarea profesională continuă a adulților este de 30 ore, specific pe fiecare nivel de calificare, împărțite astfel:
a) 15 ore didactice, împărțite în maximum o treime teorie și minimum două treimi practică;
b) 15 ore de studiu individual.
(3) Prin ore de studiu individual se înțelege aprofundarea cunoștințelor ,in afara mediului didactic, sub formă de:
a) studiul notițelor de curs;
b) studiul suporturilor de curs, manuale, cărți;
c) studiul bibliografiei minimale recomandate;
d) activitățile specifice de pregătire pentru proiect, laborator;
e) întocmirea de teme, referate;
f)documentarea suplimentară în bibliotecă;
g) documentarea prin rețeaua Internet;
h) pregătirea pentru prezentări sau verificări;
i) pregătirea pentru examinarea finală, consultații.

(4) Numărul de credite corespunzător fiecărui nivel de calificare se stabilește, după cum urmează:
a) Pentru nivelul 1 de calificare se alocă 12 credite transferabile, respectiv 180 de ore didactice și 180 de ore de studiu individual;
b) Pentru nivelul 2 de calificare se alocă 24 credite transferabile, respectiv 360 de ore didactice și 360 de ore de studiu individual;
c) Pentru nivelul 3 de calificare se alocă 48 credite transferabile, respectiv 720 de ore didactice și 720 de ore de studiu individual;
d) Pentru nivelul 4 de calificare se alocă 72 credite transferabile, respectiv 1080 de ore didactice didactice și 1080 de ore de studiu individual;
e) Pentru nivelul 5 de calificare se alocă 96 credite transferabile, respectiv 1440 de ore didactice didactice și 1440 de ore de studiu individual;
(4) Creditele transferabile se recunosc numai pe același nivel de calificare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.