fbpx

CNE cere introducerea de calificative în loc de note la Arte și Educație fizică

Photo 52633881 © Ian Allenden | Dreamstime.com

Consiliul Național al Elevilor solicită înlocuirea notelor oferite la disciplinele aferente ariei curriculare Arte, respectiv la educație fizică și sport (discipline prin care se pune accent pe aptitudinile elevilor) cu un set de calificative.

Această solicitare face parte dintr-un set de propuneri asumate public de CNE.

Prezentăm toate propunerile, integral:

• pilotarea, la nivel de sistem, începând cu anul școlar 2022-2023, a unor evaluări standardizate transdisciplinare (una la începutul anului școlar, respective una la finalul anului școlar), prin care să fie evaluată deprinderea competențelor-cheie prevăzute de Legea educației naționale;

• înlocuirea lucrărilor scrise semestriale (teze) cu alte instrumente de evaluare sumativă, care să permită axarea pe feedback oferit individual fiecărui elev;

• înlocuirea notelor oferite la disciplinele aferente ariei curriculare Arte, respectiv la educație fizică și sport (discipline prin care se pune accent pe aptitudinile elevilor) cu un set de calificative;

• elaborarea, de către Ministerul Educației și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a unor ghiduri metodologice care să sprijine cadrele didactice în elaborarea și utilizarea unor instrumente de evaluare moderne, care să combine evaluarea cunoștințelor elevilor cu abilitatea de a le aplica în diverse spețe teoretice și aplicații practice;

• implementarea unor programe de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, prin care să se pună accent pe modalitățile de utilizare a unor instrumente de evaluare moderne, axate pe evaluarea gradului de deprindere a unor competențe-cheie. Ținând cont că reforma evaluării este un proces lent și care ar trebui să se facă treptat, este important să fie oferite exemple de bune practici și instrumente de sprijin;

• stabilirea clară a unor standarde de învățare, a unor trepte de evoluție și a unor descriptori ai performanței, care să definească nivelul estimat de învățare și caracteristicile activităților ce ar trebui realizate de elevi. Aceste standarde trebuie să definească foarte clar ce ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face elevii și ar trebui să ghideze modul în care profesorii planifică activitatea de predare-învățare-evaluare. De asemenea, pe lângă aceste standarde, este importantă stabilirea scopurilor evaluării pentru fiecare tip de evaluare în parte;

• dezvoltarea comunicării profesor-elev-părinte, astfel încât feedbackul să fie transmis în mod eficient către toți actorii implicați în procesul de educație și pentru a putea identifica cele mai bune măsuri remediale, adaptate nevoilor individuale ale elevilor;

• introducerea unor prevederi privind echitatea în evaluare, prin stabilirea unor standarde de evaluare diferențiate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, care să permită adaptarea la specificul fiecărui elev;

• promovarea, în rândul managerilor școlari și profesorilor, a folosirii evaluării
formative ca mijloc de învățare și ca instrument de măsurare al progresului școlar.

Sursă foto: https://www.dreamstime.com/stock-photo-group-school-children-singing-school-choir-together-image52633881

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.