fbpx

Cazul ”Grădinița Flinder”: ARACIP anunță că a sesizat Poliția

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar anunță, într-un comunicat adresat Educație Privată, că a depus o sesizare la Poliție în cazul Grădiniței Flinder. Unitatea de învățământ preșcolar din Capitală este acuzată de mai mulți părinți că funcționează în afara legii și că nu își îndeplinește obligațiile față de copii. ARACIP confirmă că Grădinița Flinder nu are niciun fel de autorizație de funcționare, nici măcar provizorie.

Publicăm, integral, comunicatul ARACIP

în urma verificărilor efectuate de Agentia Română de Asigurare a calității în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), a rezultat în Reteaua unităților de invătământ preuniversitar particular, nu se regăseşte nicio entitate care organizeze şi desfăşoare activități de învățământ de nivel preșcolar, cu denumirea Grădinița ,,Flinder, cu sediul în municipiul Bucuresti, strada Negureni nr. 11, sector 4, autorizată funcționeze provizoriu sau acreditată

În acest sens, precizăm în România funcţionarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular fără deținerea autorizaţiilor prevăzute de legislația în vigoare (autorizatie de functionare provizorie acordată de Ministerul Educatiei Nationale, autorizatie de securitate la incendiu eliberată de Inspectoratele pentru Situatii de Urgentă, autorizatie sanitară de functionare emisă de Directiile de Sănătate Publică) se situează în afara cadrului legal. Totodată, ultimele două autorizatii mentionate sunt obligatorii pentru toate categoriile de activităţi cu copii/elevi (minori), nu numai pentru acelea educationale. De asemenea, în situatia schimbării destinatiei clădirilor de locuit pentru derularea de către persoane juridice sau persoane fizice autorizate de activități de orice tip cu copii/elevi (minori) este necesară și aprobarea/ avizul Inspectoratului de Stat în Constructii, pe baza unor verificări şi a unor acorduri, primul fiind acela al vecinilor

ARACIP a constatat, în ultima perioadă, proliferarea înfiinţării şi funcţionării unor entități care desfăşoară activități cu copii preşcolari/ anteprescolari fără parcurgerea procedurilor legale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau conform legislatiei creşelor şi a sesizat, corespunzător, autoritățile competente

Din punctul de vedere al ARACIP, desfăşurarea de activități fără deținerea autorizaţiilor prevăzute de legislația în vigoare constituie infractiune, fiind incidente dispoziţiile art. 348 din Noul Cod Penal, potrivit cărora exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte conditii decât cele legale, dacă legea specială prevede săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă

Menţionăm că deținerea autorizatiei de securitate la incendiu și a autorizatiei sanitare de functionare este obligatorie, necesară și de neînlocuit, intrând sub incidenta legislației care guvernează instituţiilor competente în domeniu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență, direcțiile județene de sănătate publică). In plus, schimbarea de către proprietar a destinatiei locuintei sau spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuinţă fără detinerea autorizatiilor și a aprobărilor legale constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiții încât constituie, potrivit legii penale, infractiune, iar constatarea contravenţiilor şi aplicarea sanctiunilor corespunzătoare se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

Având în vedere cele enuntate anterior, vă aducem la cunoștință că, la data de 01.10.2019, prin adresa 3308, ARACIP a sesizat Poliția Sectorului 4. pentru verificarea aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale ce se impun. 

De asemenea, menționăm , în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prir. Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către orice altă persoană fizica ori juridică lezată în drepturile sale prin funcționarea instituției în cauză

 

CONTEXT

Grădinița privată Flinder, situată în Sectorul 4 al Capitalei, este acuzată de mai mulți părinți că nu le oferă copiilor îngrijirea corespunzătoare și nici măcar necesarul de hrană. Câțiva părinți au sesizat situația și către autorități, însă singura dintre acestea care a reacționat a fost Direcția de Sănătate Publică, ai cărei inspectori au confirmat că există nereguli.

Educație Privată a solicitat Grădiniței Flinder un punct de vedere, însă reprezentanții acesteia ne-au transmis că, deocamdată, nu doresc să comenteze acuzațiile. În măsura în care instituția de învățământ privat va reveni asupra acestei poziții, vom publica răspunsul său. De asemenea, Grădinița Flinder nu a răspuns la solicitarea de a preciza dacă deține sau nu o autorizație de funcționare.