fbpx

Universitatea București: 3 psihologi cu normă întreagă pentru 31.000 de studenți

Constantin-Alexandru Manda, expert în politici de Educație la Societatea Academică Română, a solicitat Universității București să comunice situația consilierii psihologice de care beneficiază studenții. Din răspunsul transmis de UniBuc reiese că instituția de învățământ superior beneficiază de serviciile a doar trei psihologi cu normă întreagă, angajați la Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră.

”Universitatea din București: 31.444 de studenți și doar 3 psihologi angajați în cadrul Departamentului de Consiliere și Orientare în Carieră. Adică, un psiholog la 10.481 de studenți. Nu e de mirare de ce în ultimii trei ani doar 382 de studenți, în medie, au apelat la ședințele individuale de consiliere. Practic, puțin peste un student din 100”, a comentat Manda, pe Facebook, datele primite de la UniBuc.

Publicăm, integral, răspunsul trimis de Universitatea București către Societatea Academică Română:

  1. Studenții UB pot beneficia de servicii de consiliere psihologică? R: Da, studenții Universității din București beneficiază gratuit, în virtutea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România aprobate prin OM 650/2014, de servicii de consiliere psihologică. Serviciile sunt oferite de Departamentul de Consiliere si Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București. 
  2. Dacă da, câte persoane cu studii de specialitate sunt încadrate, conform 

organigramei, exclusiv pentru acest serviciu, precum și cu ce normă? R: În Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București sunt angajați trei psihologi cu normă întreagă, care asigură acest serviciu. 

  1. Dacă da, în câte spații pot avea studenții acces la acest serviciu și care este programul, 

în timpul cursurilor, al sesiunilor de examene, precum și al vacanței? R: Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră are trei cabinete pentru consiliere individuală. Pentru consiliere de grup, DCOC are acces, cu programare, la toată baza materială a Universității din București. 

Pentru servicii de consiliere, studenții se pot programa telefonic, prin e-mail sau pe site-ul Universității, ședințele desfășurându-se între orele 8:00 și 17:30, în funcție de disponibilitatea studenților și psihologilor. Pentru situații de urgență, studenții pot apela telefonic la serviciile DCOC și în afara programului menționat. 

  1. Dacă da, câți studenți au apelat la acest serviciu în ultimii 5 ani universitari, defalcat 

pe ani? R: Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră oferă serviciul de consiliere psihologică din anul 2016, în urma stabilirii procedurilor și a aprobării Regulamentului DCOC, și ca urmare a finalizării procedurilor de acreditare a psihologilor. Raportarea se face pentru fiecare 

an calendaristic. Conform rapoartelor anuale de activitate pentru anii 2016-2018, angajații DCOC au oferit 1.147 de ședințe de consiliere psihologică individuală și 30 de ședințe de consiliere de grup, după cum urmează: 

  • 2016: ședințe consiliere psihologică individuală – 320; ședințe consiliere grup – 9. 
  • 2017: ședințe consiliere psihologică individuală – 291; ședințe consiliere grup – 7. 
  • 2018: ședințe consiliere psihologică individuală – 536; ședințe consiliere grup – 14. 
  1. Există la nivelul Universității un raport privind starea de bine/starea psihologică a 

studenților UB? Dacă da, vă rugăm să ne furnizați cea mai recentă versiune. R: La nivelul Universității din București nu s-a realizat, până în prezent, o cercetare privind starea psihologică generală a studenților.