Semnătura de adio a Ecaterinei Andronescu la MEN: a aprobat Planul de acțiune pentru educație 2019 – 2030

Înainte de a pleca de la Ministerul Educației după ce a fost demisă, Ecaterina Andronescu a aprobat documentul despre viziunea sa asupra reformei în sistem. Planul de acțiune pentru educație 2019 – 2030 a fost publicat, astăzi, pe site-ul Ministerului Educației, cu semnătura fostului ministru.

”Planul de acțiune pentru educație 2019-2030 este bazat pe viziunea strategică „Educația ne unește” lansată  în 29 martie 2019 și pe dezbaterile publice care s-au organizat în perioada aprilie-iunie 2019 în peste 8000 de școli de pe teritoriul României, în întâlniri cu directori și inspectori școlari din peste 20 de județe, precum și în multe alte contexte împreună cu profesori, părinți, elevi, camere de comerț, asociații patronale, sindicate, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic”, se explică în introducerea documentului.

Potrivit acestuia, ”în centrul Planului de acțiune se află îmbunătățirea impactului experienței educaționale și de formare asupra vieții fiecărui elev, inclusiv a celor care sunt susceptibili să se confrunte cu obstacole mai mari din cauza dezavantajelor sau nevoilor speciale sau a celor care, datorită aptitudinilor și talentelor personale, au nevoie de un sprijin aparte pentru a își atinge potențialul de excelență.”

Planul de acțiune propune creșterea calității rezultatelor serviciului public de educație pornind de la îmbunătățirea stării de bine în comunitățile noastre școlare: stimularea dezvoltării personale, a sănătății și a stării de bine a elevilor și a comunității școlare mai largi. Reforma curriculară începută trebuie continuată la nivelul întregului sistem și curriculum-urile trebuie revizuite periodic, în cooperare cu partenerii cheie, pentru a asigura competențele critice necesare elevilor într-o societate și o economie în continuă schimbare. Creșterea ponderii opțiunilor individuale de studiu pentru elevii din ciclul secundar superior, combinată cu flexibilizarea studiilor din acest ciclu și cu sporirea relevanței învățământului profesional și tehnic, vor fi elemente importante în creșterea motivației elevilor de a participa la procesul educativ și în îmbunătățirea rezultatelor învățării. De asemenea, generalizarea învățământului preșcolar, precum și îmbunătățirea tranzițiilor dintre nivelurile sistemului de educație și formare, vor contribui semnificativ la creșterea participării elevilor la educație, precum și la retenția acestora pe parcursul ciclurilor școlare. Planul urmărește să valorifice potențialul tehnologiilor digitale pentru a spori calitatea predării, învățării și evaluării.