Ministerul Educației vs. GDPR: ”Știți de vreo altă țară care publică numele și mediile copiilor ce au dat un examen?”

Timp de trei zile, rezultatele obținute de absolvenții clasei a opta împreună cu numele complet al acestora sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului Educației, la discreția oricui dorește să le vadă. Această situație se află în afara GDPR, adică a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice, adoptat la nivelul Uniunii Europene și asumat de România ca normă legală. Potrivit acestui Regulament, companiile și instituțiile nu pot face publice datele persoanelor private, decât cu acordul acestora. În cazul minorilor, este necesar acordul părinților.

Art. 8: Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii informaţionale
(1)În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului. Statele membre pot prevedea prin lege o vârstă inferioară în aceste scopuri, cu condiţia ca acea vârstă inferioară să nu fie mai mică de 13 ani.
(2)Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile.
(3)Alineatul (1) nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

 

Situația a fost sesizată de profesorul Constantin Lomaca, șeful Departamentului de Științe de la Franconian International School (The-FIS)

”Întreb și eu, știți de vreo altă țară care publică numele și mediile tuturor copiilor ce au dat un examen? Eu nu știu decât de India, dar poate mai sunt. De asemenea mi-ar face plăcere să aud părerile celor care cred această publicare este un lucru necesar sau..nu. Sunt necesare pentru societate, pentru organizații, instituții, omul de rând? Sunt rezultatele de la un examen un bun public sau privat? Este sau nu necesar/util că fiecare să știm aceste detalii despre copiii vecinilor de exemplu? Se face sau nu o judecată de valoare asupra unui copil de 14 ani prin prisma a două note la două examene? Înțelege publicul ce este un examen, ce spune el despre un copil? Știe publicul ce fel de probleme a avut un copil care nu a performat bine?”, a scris profesorul Lomaca, pe pagina sa de Facebook.