fbpx

Lege-1 Școală-0. CJE Timiș a depistat mai multe prevederi ilegale în regulamentele școlilor din județ

Consiliul Județean al Elevilor Timiș a făcut publică o analiză a regulamentelor de organizare și funcționare ale școlilor din județ.

Documentul conține mai multe prevederi din regulamentele școlilor aflate în contradicție cu acte normative în vigoare, precum Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, Legea Educației Naționale și Statutul Elevului

”Ceea ce continuă să fie neclar în multe dintre școlile timișene este însăși… autonomia regulamentului. Factorii de decizie din școli nu înțeleg că, dacă un regulament școlar încalcă articole stipulate în Statutul Elevului (ordin de ministru), ROFUIP sau LEN, acesta este nul de drept. În încercarea noastră de a apăra drepturile elevilor, am depistat o serie de erori în aceste regulamente, fapt pentru care solicităm școlilor să întrunească o comisie de revizuire a ROF-ului, din care să facă parte și un elev, așa cum prevede ROFUIP”, precizează CJE Timiș.

Câteva dintre prevederile din regulamente aflate în afara cadrului legal:

Colegiul Național “Ana Aslan”

Art. 56 Elevii de liceu efectuează serviciul în școală și în clasă conform graficului întocmit de conducerea școlii, respectiv
de diriginte.

intră în contradicție cu

ROFUIP Art. 198 alin. 2: În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Colegiul Tehnic “Valeriu Braniște”

Art. 56, alin. 4
Băieții trebuie să poarte pantaloni peste genunchi, părul scurt, îngrijit și nevopsit.

intră în contradicție cu

SE Art. 6 alin. 2 Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii.

 

Art. 56, alin. 13 lit. d
Să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activități de învățământ, care afectează
participarea la programul școlar al altor elevi sau profesori sau care afectează imaginea publică a școlii.

intră în contradicție cu

SE Art. 10, lit. b

Dreptul la protest, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, fără perturbarea orelor de curs.

Colegiul Tehnic “Regele Ferdinand I”

Secțiunea IV
titlul 4.1 pct. 11
Nota primită de elev este dată în exclusivitate de către profesorul care evaluează elevul, care va ţine cont de cunoştinţele elevului la materia respectivă, precum şi de atitudinea acestuia pe parcursul orelor la care a participat.

intră în contradicție cu

SE Art 7 pct. k

dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară

Art.119. Pentru eliberarea actelor de studii cu vechime de peste 1 an se percepe o taxă de 50 lei noi.

intră în contradicție cu

ROFUIP Art 83 alin 5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a
oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

Analiza integrală este disponibilă aici.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.