fbpx

Ce vor elevii și (nu) oferă Legea educației – poziția CNE cu privire la proiectul legislativ

Consiliul Național al Elevilor și-a transmis public punctul de vedere cu privire la proiectul noii Legi a învățământului preuniversitar. Intitulat ”Ce vor elevii și (nu) oferă Legea”, documentul conține mai multe obiecții cu privire la proiectul de act normativ, dar și propuneri de modificare.

Ce spune CNE despre reconfigurarea sistemului de burse:

Elevii reprezentanți salută descentralizarea sistemului de acordare a burselor, pentru că în acest fel vom putea pune mult mai mult accent pe nevoile specifice ale fiecărei comunități școlare.

Deoarece Consiliul Național al Elevilor a lucrat îndeaproape în ultimii ani pentru a asigura acordarea echitabilă a burselor în toate unitățile de învățământ din România, elevii reprezentanți propun Ministerului Educației următoarele modificări care ar trebui implementate în proiectul de lege:

 Pentru a asigura echitatea în acordarea burselor sociale, este necesară crearea unui „Fond național al burselor sociale”, astfel încât acordarea acestui tip de sprijin financiar pentru elevii aflați în nevoie (proveniți din medii socioeconomice dezavantajate, sau elevi care suferă de diverse afecțiuni medicale) să fie acordat conform unor criterii stabilite la nivel național, aplicate fiecărei unități de învățământ în mod obligatoriu. Sumele aferente acestui tip de bursă ar trebui să ajungă la unitatea de învățământ prin transfer din partea Ministerului Educației, prin intermediul viitoarelor direcții județene pentru învățământ preuniversitar/DMBIP, fără a se ține cont de modul în care unitățile de învățământ își creionează bugetele. Practic, niciun elev aflat într-o situație de vulnerabilitate, de orice fel, nu ar trebui să fie exclus din lista de beneficiari ai bursei sociale;

 Asigurarea unei formări pentru managerii școlari, astfel încât aceștia să poată desfășura analize de nevoi pentru stabilirea corectă a criteriilor de acordare a burselor, pentru a facilita tranziția de la un sistem centralizat de acordare a burselor la unul descentralizat, care pune mult mai mult accent pe nevoile specifice ale comunității;

 Implementarea obligativității consultării reprezentanților elevilor, ai părinților și ai profesorilor la momentul la care consiliile de administrație decid criteriile de acordare a burselor;

 Implicarea DJIP/DMBIP în avizarea criteriilor de acordare a burselor de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, pentru a putea oferi, dacă e cazul, sprijin.

Observații ale CNE cu privire la admiterea în liceu:

Una din discuțiile controversate care a apărut în spațiul public imediat după publicarea proiectului de Lege a învățământului preuniversitar a fost reprezentată de introducerea posibilității de organizare a unor examene de „preadmitere” pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor naționale.

Consiliul Național al Elevilor găsește propunerea ca fiind una inechitabilă și imposibil de acceptat, având în vedere faptul că această schimbare nu face altceva decât să promoveze segregarea și eliminarea principiului egalității de șanse atunci când vine vorba despre înscrierea în învățământul liceal.

 

În acest sens, Consiliul Național al Elevilor formulează următoarele
recomandări:

 Păstrarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a ca modalitate de înscriere în învățământul liceal;

 Calibrarea subiectelor de la Evaluarea Națională, astfel încât să se poată realiza o departajare clară între competențele de care dispun elevii, în baza unor standarde de evaluare bine definite;

 Promovarea și susținerea activității centrelor județene de excelență, care ar trebui să beneficieze de resurse suplimentare (materiale, umane, financiare etc.), în așa fel încât să se poată desfășoara activități care promovează excelența în astfel de unități. Este deja cunoscut faptul că aceste instituții au deja experiență în ceea ce privește pregătirea elevilor capabili de performanță, cât și o credibilitate crescută în teritoriu, care generează rezultate din ce în ce mai bune de la an la an;

 Implementarea obligatorie a centrelor județene de excelență/Centrul pentru Excelență al Municipiului București, a căror activitate să fie ghidată, din perspectivă implementării unor politici menite să asigure excelența, de către Centrul Național de Excelență, propus spre înființare în proiectul legislativ;

 Oferirea posibilității pentru toate unitățile de învățământ liceal să aplice pentru statutul de unitate-pilot de excelență. Este știut faptul că există multe alte licee performante în țară, cu rezultate cel puțin comparabile, dacă nu chiar mai bune decât cele ale unor colegii naționale, dar care, din cauza faptului că nu îndeplinesc criterii referitoare la vechime, nu pot obține statutul de colegiu național. Astfel, considerăm inoportună această viziune superficială, care în loc să promoveze excelență la toate nivelurile, nu face altceva decât să o restrângă în scopul îndeplinirii interesul unor grupuri restrânse;

 Oferirea posibilității pentru centrele de excelență de elaborare a unor programe de identificare a elevilor capabili de performanțe școlare înalte, care ulterior să beneficieze de acces la cursurile oferite de aceste instituții;

 

 Introducerea posibilității de înscriere în clasa a IX-a, fără susținerea Evaluării Naționale și peste numărul maxim de elevi/clasă, pentru elevii care obțin performanțe înalte la olimpiadele naționale (locul I, II sau III). Actuala propunere legislativă restrânge acest drept doar pentru elevii care obțin locul I, însă nu ia în calcul faptul că, de cele mai multe ori, diferențele de punctaj dintre aceste prime trei locuri sunt infime, fapt pentru care nu ar putea reprezenta o departajare clară a olimpicilor, pe baza competențelor și cunoștințelor pe care le dețin.

Citește punctul de vedere al CNE, integral, aici:

Ce vor elevii și (nu) oferă legea

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.