fbpx

Înscrierile la creșele din Sectorul 3 se vor face exclusiv online. Care este calendarul

Părinții care doresc să își înscrie copiii la creșele publice din Sectorul 3 vor putea face acest lucru exclusiv online, anunță DGASPC, într-un comunicat.

În vederea asigurării transparenței instituționale privind procedura de înscriere a antepreşcolarilor în programele celor 7 creşe (Creşa Trapezului, Creşa Potcoava, Creşa Titan (Titan-Lunca Bradului, Titan-Bobocica), Creşa Cerceluş, Creşa Ghiocelul, Creşa Greieraşul, Creşa Ariel), D.G.A.S.P.C. Sector 3 anunță calendarul înscrierilor pentru anul şcolar 2022 – 2023:

  • 15 iunie 2022: afişarea locurilor disponibile pentru anul şcolar 2022-2023 pe site-ul www.dgaspc3.ro;
  • 20 iunie – 24 iunie 2022: desfăşurarea înscrierilor exclusiv online în aplicația existentă pe site-ul www.dgaspc3.ro pentru anul şcolar 2022-2023;

Înscrierile NU se fac la sediile creşelor sau la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3, ci exclusiv online printr-o aplicație care va fi funcțională începând cu data de 20 iunie 2022, ora 09:00, până pe 24 iunie 2022, ora 14:00.

Atenție! Cererile de înscriere la creşă transmise pe e-mail NU vor fi luate în considerare!

  • 27 iunie – 8 iulie 2022: analizarea dosarelor de înscriere depuse în perioada menționată anterior;
  • 11 iulie 2022 – afişarea listelor cu copiii admişi pe site-ul www.dgaspc3.ro, secțiunea Noutăți.

Atenție! Listele cu copiii admişi NU vor conține numele şi prenumele antepreşcolarilor. Identificarea acestora se va face pe baza codurilor generate aleatoriu de aplicația online (coduri formate din 6 cifre), utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016.

Codurile generate aleatoriu vor fi transmise pe adresa de e-mail a părintelui/reprezentantului legal, odată cu confirmarea înregistrării cererii de înscriere.

Informații suplimentare se pot obține prin intermediul poştei electronice pe adresa [email protected] sau la numărul de telefon 0372.126.100, interior 205.

ATENȚIE!

Cererile de înscriere aflate pe listele de așteptare în urma sesiunii de înscriere din perioada 22 – 26 iunie 2021, cât și solicitările de înscriere depuse în perioada septembrie 2021 – aprilie 2022 care NU au fost aprobate în cursul anului şcolar 2021 – 2022, NU sunt luate în considerare la admiterea în anul şcolar 2022 – 2023. Astfel, părinții care doresc integrarea antepreşcolarilor în programele creşelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3 începând cu luna septembrie 2022, vor trebuie să participe la sesiunea de înscriere aferentă anului şcolar 2022 – 2023 care se va desfăşura exclusiv online conform calendarului.

ATENȚIE! ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere modificările legislative ale Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, coroborat cu H.G. 566/28.04.2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, vă informăm că cele 7 creşe aflate în prezent în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3 vor deveni unități de învățământ cu personalitate juridică care vor fi coordonate metodologic de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

În aceste condiții, vă aducem la cunoştință faptul că sesiunea de înscriere care se va desfăşura în luna iunie 2022 este ultima sesiune pe care o organizează D.G.A.S.P.C. Sector 3. Drept urmare, nu vor mai fi întocmite liste de aşteptare cu privire la cererile de înscriere nesoluționate.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: “la solicitarea expresă a părinţilor, în limita numărului de locuri, pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani”.

Prin urmare, îndrumăm părinții/reprezentanții legali să se adreseze cu o cerere de înscriere către unitățile de învățământ preşcolar din proximitatea adresei de domiciliu, ținând cont de faptul că, începând cu anul 2021, Primăria Sector 3 a dat în folosință grădinițelor, clădiri nou construite în care pot funcționa grupe de antepreşcolari cu vârsta de 2-3 ani.

Reamintim că înscrierile copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani în grupele de antepreşcolari formate în cadrul unităților de învățământ preşcolar (grădinițe), în anul şcolar 2022 – 2023, se vor desfăşura în perioada 30 mai – 31 august 2022, conform calendarului oficial comunicat de Ministerul Educației.