fbpx

Ordinul de ministru privind pilotarea evaluării standardizate a apărut în Monitorul Oficial

Ordinul de ministru cu privire la pilotarea evaluării standardizate a fost publicat, în această seară, în Monitorul Oficial nr. 482.

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, ordinul a intrat în vigoare.

Proiectul de act normativ a fost publicat ieri, în premieră, de Educație Privată.

Ce prevede ordinul de ministru:

Art. 1. (1) Se aprobă organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021 – 2022, cu scopul de a stabili nivelul competențe ale elevilor la finalul anului școlar.

(2) Vor participa la pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021 – 2022 elevii claselor I – a VII-a, respectiv a IX-a – a XI-a din unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației.

(3) La nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, pilotarea evaluării standardizate se va organiza în câte 7 unități de învățământ, incluzând unități de învățământ cu profil pedagogic.

 

Art. 2. Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021 – 2022 se organizează de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București în perioada 30 mai – 10 iunie pentru elevii claselor I-a – a VII-a și în perioada 30 mai – 8 iunie pentru elevii claselor a IX-a – a XI-a.

 

Art. 3. – (1) Disciplinele la care se organizează Evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021 – 2022 sunt următoarele: 

  1. a) pentru elevii claselor I-a – a VII-a, limba română și matematică;
  2. b) pentru elevii claselor a IX-a – a XI-a, limba română și, în funcție de filieră, profil și specializare, disciplina care se susține la examenul național de bacalaureat, ca probă obligatorie a profilului, matematică sau istorie.

(2) Testele pentru evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021 – 2022 sunt construite respectând programa școlară corespunzătoare fiecărei clase/disciplină menționată la alin. (1).

(3) Timpul de lucru efectiv pentru fiecare disciplină la care se susține evaluarea standardizată este 30 de minute, pentru clasele din învățământul primar, respectiv 60 de minute, pentru clasele din învățământul gimnazial și liceal.

 

Art. 4. – (1) Desfășurarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021 – 2022 se realizează în format digital, în baza unei instrucțiuni, care va fi comunicată inspectoratelor școlare județene/al municipiului București în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Inspectoratelor școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ se asigură că elevii dispun de un număr suficient de dispozitive, precum: calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane smart, astfel încât în perioada de desfășurare a evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021 – 2022 să se ofere posibilitatea fiecărui elev din clasele I-a – a VII-a, respectiv a IX-a – a XI-a să susțină această evaluare.

(3) Dispozitivele utilizate trebuie să fie conectate la rețeaua internet, să aibă un sistem de operare și un browser web. Fiecare elev trebuie să aibă acces la browserul web.

 

Art. 5 Pentru elevii cu deficiențe/cerințe educaționale speciale care doresc să participe la evaluarea standardizată la finalul anului școlar 2021 – 2022 se aplică prevederile art. 31 și art. 32 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, valabilă și pentru anul școlar 2021-2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat național, valabilă și pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022.

 

Art. 6. (1) În urma evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021 – 2022 sunt furnizate detalii despre întrebările/itemii la care elevul a răspuns și se generează rapoarte de narative de evaluare la finalul fiecărui test.

(2) Rapoartele narative de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu pot fi utilizate în vederea evaluării activității cadrelor didactice.

(3) Rapoartele narative de evaluare analizează în detaliu competențele elevilor, precizând nivelul de cunoștințe, astfel încât la nivelul Ministerului Educației să poată fi adoptate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

 

Art. 7. Se aprobă lista unităților de învățământ participante la pilotarea evaluării standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 8. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Art. 9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.