fbpx

Prof. Maria Bondoc: Noi tehnologii la început de an școlar

de prof. Maria Bondoc, director de studii la Liceul Teoretic Național

La școala preuniversitară unde îmi desfășor activitatea se poate afirma, fără îndoială, că pandemia a fost nu cauza, ci ocazia de a intensifica lucrul cu noile tehnologii și mijloacele IT&C disponibile pentru educație. Modelul LTN – Școală pentru viață după care ne desfășurăm întregul nostru proiect educațional presupune adaptarea și perfecționarea continuă a metodelor didactice folosite, în consens cu învățământul din întreaga lume. 

Folosirea mijloacelor IT&C în procesul de predare-învățare-evaluare este, pentru școala noastră, o preocupare ce datează de șase ani. În anul 2019, aproape jumătate dintre profesorii noștri absolviseră cursul Google Educator nivel 1. Acest lucru ne-a ajutat ca, încă din 11 martie 2020, după întreruperea cursurilor, să desfășurăm lecțiile în sistem online, pentru toate nivelurile de învățământ și pentru toate disciplinele, de la matematică și limba română, la educație fizică. Fără îndoială că orarul școlar pentru nivelul primar a fost adaptat în mod corespunzător pentru fiecare dintre nivelurile de studiu. În acest mod, la LTN am parcurs toată materia prevăzută de programa școlară iar elevii noștri au obținut rezultate excelente la bacalaureat și evaluare națională, precum în toți anii școlari anteriori. S-a dovedit încă o dată că la Liceul Teoretic Național, nu ne părăsim elevii în nicio împrejurare, oricât de grea ar fi ea. 

Profesori fiind, nu privim cu neîncredere această etapă de răscruce în care se găsește procesul de învățământ și nici nu ne sperie modul în care trebuie să lucrăm cu elevii, deoarece am știut cu mult timp înainte de pandemie că aceasta este direcția spre care se îndreaptă educația. Nu am putut prevedea pandemia, însă am prevăzut că digitalizarea educației va avea loc. Era de așteptat ca modernizarea metodelor didactice și digitalizarea mijloacelor de învățământ să aibă loc, iar pandemia nu a făcut decât să grăbească lucrurile.

Noi credem că generațiile de elevi care învață acum în școli au așteptarea firească să aibă acces neîngrădit la resursele de învățare cu care a venit profesorul pregătit pentru lecțiile zilnice, iar ele să fie disponibile în orice moment pentru elevi la distanță de un click. Pentru că am înțeles aceste lucruri cu mai mulți ani în urmă, la Liceul Teoretic Național am alocat resurse pentru asigurarea echipamentelor și a infrastructurii IT&C, și, mai ales, am format profesorii în direcția dezvoltării competențelor digitale, a utilizării instrumentelor IT&C și a metodelor activ-participative în procesul didactic.

Încă din luna mai a anului curent, la Liceul Teoretic Național am adoptat mai multe măsuri pe care le-am transpus în practică pe durata vacanței de vară, pentru pregătirea anului școlar 2020-2021:

  • Asigurarea condițiilor de sănătate, sub îndrumarea unei echipe de specialiști de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”: amenajarea și igienizarea spațiilor de învățare, dotarea pupitrelor din sălile de clasă cu plexiglas, delimitarea spațiilor de recreere pentru fiecare ciclu de învățământ,  planificarea triajului zilnic, testarea de tip Real-time PCR pentru Covid 19 a întregului personal;
  • Colaborarea cu părinții și dotarea elevilor cu dispozitivele IT corespunzătoare; 
  • Dotarea profesorilor cu Chromebook-uri și pregătirea lor prin cursuri intensive de formare; în prezent, majoritatea profesorilor noștri au certificare Google Educator nivel 1;
  • Perfecționarea metodelor de lucru cu elevii pentru lecții online, astfel încât să creștem gradul de interactivitate;
  • Proiectarea unui orar care să răspundă nevoilor de limitare a contactului fizic între formațiunile de studiu.

Pe durata vacanței de vară profesorii noștri au gândit scenarii de lecții adaptate noilor împrejurări în care ne vom desfășura activitatea în anul școlar 2020-2021. Elevii noștri vor avea acces la toate materialele didactice pregătite de profesori pentru lecții, prin intermediul platformei Google Classroom. 

Profesorii Liceului Teoretic Național sunt abilitați, din punct de vedere tehnic dar și metodic, să se poată conecta în timpul orelor de curs susținute în clasă cu unul sau mai mulți elevi care participă la lecții de acasă, din motive medicale. Profesorul va putea lucra concomitent cu elevii din sala de clasă dar și cu cei de acasă, având la dispoziție tablă interactivă online și multe alte aplicații IT. Scenariul didactic propus de noi la LTN permite transferabilitatea lecțiilor astfel încât ele pot fi desfășurate, după caz, în sala de clasă ori online, fără să fie necesară o adaptare suplimentară a strategiei lecției. 

Concluzie: la LTN anul școlar poate începe în orice condiții. Mijloacele IT&C sunt asigurate, profesorii sunt pregătiți, hotărâți și motivați să folosească noile tehnologii iar elevii sunt interesați să participe la astfel de lecții ale viitorului. 

Despre autoare

Maria Bondoc, profesor pentru învățământul primar, director de studii la LTN: Cei 14 ani de experiență didactică în învățământul primar și apoi gimnazial au fost completați cu aproape 10 ani de experiență profesională în administrația centrală, unde m-am ocupat cu precădere de domeniul finanțării proiectelor de formare profesională inițială și continuă în învățământul preuniversitar și universitar.

În toamna anului 2017, m-am alăturat echipei din Liceul Teoretic Național, cu intenția de a valorifica experiența profesională acumulată și de a contribui la schimbarea paradigmei educaționale tradiționale în învățământul preuniversitar din România într-o instituție de învățământ privată, modernă și de perspectivă.