fbpx

Grupul civic ”Părinții cer schimbare” a analizat cât de transparente decizional sunt școlile. Care sunt concluziile

Grupul civic ”Părinții cer schimbare” i-a transmis ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, rezultatele unui studiu care a cercetat cum stau școlile din București,  municipiul Brașov, județul Cluj si județul Iași. Au fost analizate 723 de școli gimnaziale și 242 de licee și colegii.

Iată rezultatele, comunicate de ”Părinții cer schimbare”:

Din cele 723 de școli gimnaziale analizate:

  • 61% au un website accesibil;
  • 17.43% au afişat regulamentul școlii pe site;
  • 4.84% au publicat bugetul anual de venituri și cheltuieli;
  • 8.99% au componența consiliului de administrație la vedere;
  • 1.38% postează hotărârile consiliului de administrație.

Din cele 242 licee și colegii analizate:

  • 89.26% au un website accesibil;
  • 45.45% au afişat regulamentul școlii pe site;
  • 7.02% au publicat bugetul anual de venituri și cheltuieli;
  • 19.83% au componența consiliului de administrație la vedere;
  • 9.09% postează hotărârile consiliului de administrație.

”Se poate constata că, deși foarte multe dintre unitățile de învățământ monitorizate au website accesibil, foarte puține afișează aceste date.

Față de cele arătate, vă rugăm să luaţi măsuri pentru ca datele acestea să fie publicate, din oficiu, de către fiecare unitate de învăţământ, pe pagina proprie de internet”, îi transmit ministrului inițiatorii studiului. 

Aceștia precizează că, în conformitate cu art. 5 (1) lit. e) din Legea nr. nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, regulamentul de ordine interioară, componenţa și hotărârile consilului de administrație.

De asemenea, potrivit aceleiași legi, accesul la aceste informaţii se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie.

”Unitățile de învățământ preuniversitar fac parte din categoria instituțiilor publice care trebuie să respecte aceste obligații. Dispoziții similare sunt cuprinse și în art. 2(6) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2016), precum și în art. 14 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar”, afirmă grupul civic în cauză.