fbpx

Cum răspunde Ministerul Educației la întrebările frecvente despre Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar

Ministerul Educației a publicat, pe pagina sa de internet, 19 dintre cele mai frecvente întrebări despre Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, însoțite de răspunsuri.

Prezentăm documentul, integral:

1. Spațiul pe care pot să-l amenajez în acest proiect poate fi o sală de clasă?
R: Da, doar dacă nu implică achiziția de mobilier școlar (acesta va face obiectul unei alte investiții prevăzute în PNRR). Astfel, poate fi achiziționat mobilier neconvențional (altul decât bănci, catedre, scaune, mese).

 

2. Echipa de proiect are un număr anume de membri? Cine trebuie să facă parte din echipa de proiect?
R: Nu există restricții privind numărul de membri. Singura poziție obligatorie este cea de director de proiect. Veți putea include în echipa de proiect numărul și categoriile de personal necesare pentru implementarea eficientă a intervențiilor alese.

 

3. Grupul-țintă estimat pe ani poate fi diferit sau trebuie sa fie același?
R: Numărul de elevi de gimnaziu modificându-se anual, poate fi estimat diferit. Estimarea se realizează pe baza datelor incluse în SIIIR.

 

4. Eșalonarea bugetului trebuie să fie în mod egal în cei 3 ani ? Pot să aloc sume mai mari în primul an, având în vedere că la început am nevoie de dotări?
R: Nu este necesar a fi egal distribuit. Estimați costurile în funcție de nevoile concrete
ale școlii și de succesiunea logică a activităților planificate.

 

5. Care este numărul de cadre didactice recomandat să participe la acest proiect?
R: Solicitantul stabilește acest număr, în funcție de activitățile previzionate. De exemplu, acolo unde este nevoie, se stabilesc activități de tip remedial, în funcție de grupul țintă, se identifică disciplinele la care se organizează activități remediale și se estimează numărul de cadre didactice necesar a fi implicate.

 

6. Elevii claselor primare cu risc de abandon și/sau cu situația școlară slabă pot participa în acest proiect?
R: Da, pot fi incluși în activități din proiect împreună cu elevii din ciclul gimnazial. A se vedea secțiunea Grupul țintă eligibil din Ghidul solicitantului.

 

7. Pot să includ în proiect doamne învățătoare pentru activități remediale la clasa a V-a?
R: Da, nu există restricții privind implicarea în activități a cadrelor didactice. Prin urmare, este posibil, în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, în cadrul proiectului.

 

8. Efectivul de elevi la care ne raportăm pentru stabilirea bugetului este cel din anul școlar în curs?
R: Da.

 

9. Referitor la tabelul 3, pagina 11 a ghidului, coloana 1 se referă la toți elevii din ciclul
gimnazial sau la grupul țintă?
R: Toți elevii din gimnaziu reprezintă grupul-țintă.

 

10. Activitățile detaliate se prezintă pe categoriile indicate în ghid sau doar în succesiunea logică pe care ne-o propunem?
R: În succesiune logică, dar specificați categoria de activitate.

 

11. Elevii care sunt acum în clasele a IV a și a III a vor intra gradual în grupul țintă principal?
R: Da, în anii următori.

 

12. Putem plăti un profesor de sprijin pentru activități la clasă cu elevii din grupul-țintă? Școala noastră nu are profesor de sprijin, nici consilier școlar sau psiholog.
R: Da, este posibil, în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, în cadrul proiectului.

 

13. Care este formula de calcul a ratei abandonului școlar?
R: „Rata abandonului școlar” reprezintă diferența între numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului scholar”. Sursa:
INS. 

14. Cum se poate plăti un specialist invitat (consilier școlar, psiholog etc.)?
R: Contract cu prestatorii de servicii care au PFA, companii, firme, ON-Guri.

 

15. Cum se va realiza plata cadrelor didactice din școală care vor desfășura activități? Cine plătește dările către stat?
R: Plata cadrelor didactice se va realiza pentru activitățile din afara normei didactice și se va fundamenta pe formulele de calcul PCO, respectând particularitățile funcției de bază. Impozitele sunt cheltuieli eligibile, se raportează tariful brut pe oră.

 

16. Pot derula activități extracurriculare profesorii pentru învățământ primar, chiar dacă grupul țintă este gimnaziu?
R: Da, în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, în cadrul proiectului.

 

17. Dacă Solicitantul a dotat fiecare sală de clasă cu table interactive prin proiect POC, cum putem proceda pentru a atinge cerința „Dotarea claselor inteligente, conform PNRR, include cel puțin următoarele tipuri de echipamente: tablă interactivă (display), stație mobilă pentru încărcare inteligentă, tablete/ chromebooks, router wireless, multifuncțională A4 wireless (170-600)” aferentă categoriei 3 de activități? Se poate menționa proiectul prin care școala a fost dotată cu echipamente tip table interactive și să achiziționăm celelalte tipuri de echipamente?
R: Activitățile proiectului și bugetul aferent se vor stabili pe baza unei analize – diagnoze. În consecință, echipamentele achiziționate trebuie justificate în funcție de nevoile actuale ale școlii. În plus, conceptul de Clever classroom oferă flexibilitate în achiziționarea echipamentelor și dispozitivelor IT. În cadrul categoriei de cheltuieli e) Echipamente și Software (minim 20%, maxim 25% din valoarea totală a grantului) este eligibilă și achiziționarea de abonamente de acces la platforme online, abonament internet ș.a. În estimarea necesarului de echipamente trebuie asigurat complementaritate cu proiectele prin care școala a accesat finanțare până acum.

 

18. Câte grupe putem forma și câți beneficiari pentru fiecare grupă, având în vedere faptul că ne încadrăm la bugetul 161.000 euro – zonă marginalizată sub 150 elevi de gimnaziu?
R: Nu exista limitări decât în măsura încadrării în buget. Se pot constitui grupe mai mici, se pot organiza și grupe 1:1, adică profesorul poate face activități suplimentare de învățare chiar cu un singur elev, unde nevoia este mai mare. Dacă e vorba de o tabără /excursie, puteți să includeți toată școala. Deci, alegerea depinde de nevoi și de realități.

 

19. Echipa de proiect poate fi remunerată?
R: Cheltuielile cu managementul proiectului nu sunt eligibile. În cazul în care Comisia Europeană revine asupra normelor de finanțare PNRR, bugetul poate fi ajustat în consecință.

1 comment

  1. Duman spune:

    As dori să știu, acel ghid, unde il pot găsi.? care ma ajută să întocmesc proiectul,

«

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.