fbpx

Anisie: În declarația pe proprie răspundere pentru școală, ar trebui să fie adăugată sintagma ”după cum cunosc”

Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, la postul public de televiziune, că în declarația pe proprie răspundere pe care părinții trebuie să o semneze pentru trimiterea copiilor la școală ar trebui să fie adăugată o sintagmă de tipul „după cum cunosc” pentru părintele care ar putea greși evaluarea stării de sănătate a copilului.

„Nu putem să spunem că din start este părintele de rea-credință și aduce copilul bolnav la școală”, a explicat ministrul educațieii, citat de Digi 24.

„Știu despre această îngrijorare a părinților, am primit și noi la Ministerul Educației numeroase semnale în acest sens. Au sunat părinții la minister și au întrebat despre această declarație pe care trebuie să o completeze în momentul în care revin în spațiul școlii elevii. (…) De fapt, acea declarație conține niște informații care sunt generale, deci nu trebuie să fie tras la răspundere părintele în vreun fel, dacă nu a cunoscut simptomele (…), dar acolo, în paranteză, Ministerul Sănătății a trecut câteva dintre aspectele pe care trebuie să le identifice părintele la copil în cazul în care simte că nu este tocmai bine copilul”, a explicat Monica Anisie la TVR.

CONTEXT

Declarația pe proprie răspundere pe care părinții trebuie să o completeze înainte de a-și trimite copiii la școală face parte ca anexă din proiectul de ordin privind începerea anului școlar, pe care Ministerul Sănătății l-a publicat în dezbatere publică.

Declarația condiționează primirea copilului în colectivitate la inceputul fiecărui ciclu de prezența fizică în spațiul școlar și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intarea in unitate.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI
Subsemnatul (Numele și prenumele) …………………………………………………………………..,
în calitate de părinte/ocrotitor legal al elevului
…………………………………………………………………………………………, născut la data
de……………….., cu domiciliul în Localitatea ………………………………………………………….., Strada
……………………………………………………………………, Nr. ……, Bloc ….., Scara……,
Apartament………, din clasa a ……………., la școala/liceul
………………………………………………………………………………….., cunoscând prevederile art. 292
Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile:
• Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febră,
tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc).
• Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19
• Copilul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.
Nu voi aduce copilul în colectivitate dacă prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu
potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,
vărsături, rinoree, etc).
Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul
• nu a avut nicio problemă de sănătate
• a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez
o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire
din spital).
Data: ………………………. Semnătura,
Persoana de contact:
Numele……………………………………………………………………………………………/calitatea………………
Nr. telefon:……………………………………