fbpx

Școala Primară Atelier nr.1

Iași

Prezentare

Școala primară Atelier nr.1 se adresează tuturor celor care doresc o educație de calitate într-un mediu educațional care oferă cele mai bune condiții, necesare dezvoltării copilului în integralitatea sa. Diversificarea abordărilor, răspunsul didactic diferențiat în raport cu multiplele forme de expresie ale potențialului uman, învățarea în spațiul artelor ca oportunitate pentru auto-exprimare, creștere a potențialului și dezvoltare intelectuală sînt cîteva dintre direcțiile formative propuse de noi.


Școala Primară Atelier nr.1 are, în acest moment, o capacitate de 5 clase primare. Pentru anul școlar 2023 – 2024, punem la dispoziție 2 clase pregătitoare a câte 20 de elevi.”


Concept arhitectural la Școala primară Atelier nr.1, Iași

Școala Atelier nr. 1 este situată în Str. Ciurchi 146-150, în cartierul Tătăraşi al municipiului Iași și este autorizată în baza Ordinului numărul 4921/31.07.2012 eliberat de Ministerul Educației Naționale. Premisa de la care a pornit procesul de design este că fiecare copil este diferit și are nevoi diferite de învățare. Amenajarea de interior a școlii îndeplinește nevoile secolului 21 în care educarea prin colaborare se întâlnește cu strategiile designului inovativ.

Spațiul este amenajat ca un instrument educațional, cu o atenție deosebită acordată organizării planimetrice, iluminării, mobilierului customizat.

Clasele sunt organizate în jurul spațiului central, un spațiu flexibil care funcționează temporar ca un teren de baschet cu pistă de alergare dar care în cea mai mare parte a timpului va fi divizat în mai multe subzone cu destinații diferite: ateliere de pictură și sculptură, recreere, evenimente culturale și festivități școlare.

Flexibilitatea spațiilor permite elevilor să devină mai creativi, mai sociabili, să își exerseze puterea de alegere și auto-coordonarea, devenind pregătiți pentru provocările neașteptate ca cetățeni ai viitorului.

Spațiile de recreere au o diversitate de locuri confortabile care permit fiecărui elev să aleagă locul în funcție de nevoile sale-loc individual, loc în grup restrâns sau într-un grup numeros.

Formele, texturile și culorile atent alese activează simțurile și imaginația transformând școala într-un mare teren de joacă destinat învățării diferențiate.

Sălile de clasă sunt amenajate respectând aceleași principii. Băncile individuale pot fi organizate în funcție de nevoile fiecărei activități didactice. Mobilierul sălilor de clasă conține o bibliotecă și spații multiple de depozitare.

Activități educative

Activitățile educative se desfășoară în conformitate cu Curriculumul național aprobat prin ordinul de ministru nr. 3418/19.03.2013.

Celor 7 arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte, Tehnologii și Consiliere și orientare le corespund disciplinele și numărul de ore alocate prin Planul Cadru de învățământ pentru fiecare an școlar al ciclului primar. Noul model de proiectare curriculară centrat pe competențe, permite orientarea demersului educativ spre scopul învățării. Demersul didactic personalizat este încurajat de oferta flexibilă și de posibilitatea de adaptare la contextul specific al fiecărei clase și al nivelului de achiziții al fiecărui elev.

Parteneriat învățător – profesor de specialitate pentru disciplinele limba engleză, religie și TIC.

Parteneriatul învățător – artist la disciplinele din cadrul ariei curriculare Arte: Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare și Teatru propune o abordare creativă a programei școlare, adaptată la dinamica grupului de copii și a interesului manifestat de aceștia.

Ateliere și alte activități extracurriculare

Atelierele de creație și activitățile extracurriculare la Școala primară Atelier nr. 1 sunt organizate ca structuri de învățare școlară ce pun accent pe participarea activă a copiilor. Prin explorare, participare și liberă expresie copiii trăiesc momente importante de învățare, de stimulare a imaginației și creativității și de trăire spirituală.

Parteneriatul învățător – artiști, învățător – profesor în sala de clasă – aprofundarea unor domenii ale cunoașterii cu ajutorul unor specialiști aduce multiple avantaje pentru copii și pentru comunitatea școlară. Copiii ,,învață despre forme de sensibilitate și își formează deprinderi care numai în domeniul artistic sunt posibile. Ei învață despre fenomenul imaginativ, despre cum să fie fini observatori și au exercițiul aprecierii experiențelor pe care niciun model transmisibil al cunoașterii și învățării nu le presupune.’’

Vezi mai mult

Noutăți / activități

Echipa

Avem o echipă profesionistă și entuziastă de cadre didactice: învățători și profesori, artiști vizuali și instructori, aceasta fiind completată de asistent medical, medic, psiholog, logoped și personalul de îngrijire. Cadrele didactice de la Școala primară Atelier 1, au o înaltă calificare profesională, orientate către perfecționare continuă, pentru a oferi educație personalizată, care să ajute fiecare copil cu care lucrează să-și împlinească potențialul.

Vezi mai mult

Galerie foto