fbpx

Ce beneficii oferă echipa multidisciplinară a Școlii Primare Atelier nr. 1

Învățătorii și profesorii din Școala Primară Atelier nr.1 s-au pregătit să lucreze împreună, într-o echipă multidisciplinară, în beneficiul copiilor pentru că împărtășesc o viziune comună și sunt interesați să contribuie la construcția unei lumi mai bune, o lume pe care acum doar ne-o imaginăm.

Cum este lumea imaginată de membrii echipei noastre?

Este o lume în care fiecare om își găsește menirea, o lume în care fiecare individ este respectat, o lume care trăiește în unitate și are conștiința valorii și a contribuției fiecărui membru. O lume în care interesul personal este în plan secund, interesele grupului primează. O lume în care calitatea vieții este un obiectiv important și permanent, realizabil doar în spiritul conservării mediului natural cu care am fost binecuvântați.

Dincolo de depășirea barierelor clasice ale unei singure discipline, iată câteva dintre beneficiile aduse elevilor de o echipă multidisciplinară:

facilitatea interacțiunii elevului cu modele umane diferite, cu o formare profesională diferită și abilități diverse;
  o deschidere și o aprofundare a domeniului studiat din perspectiva celui care a atins performanța, cu etapele teoretice și practice împletite și echilibrate armonios în beneficiul pregătirii copiilor;
o cunoaștere superioară a personalității copilului, a nevoilor sale complexe datorată lucrului în echipă și modelarea interacțiunii membrilor echipei în raport cu personalitatea unică a elevului;
o expertiză diferită, complementară, combinată a membrilor echipei în observarea elevului și în evaluarea lui, ceea ce oferă posibilitatea planificării individualizate și utilizarea unor strategii didactice dinamice;
abordarea multidisciplinară ce pune copilul în centrul procesului educațional;
un parteneriat real cu familia elevului care ne oferă informații prețioase despre copil, despre sistemul educațional din familie;
o comunicare permanentă, directă sau prin intermediul învățătorului cu familia în luarea celor mai bune decizii și aplicării celor mai bune strategii didactice;
echipa multidisciplinară este esențială pentru a oferi copiilor șansa de succes academic și social-emoțional.

Câteva concluzii:

Echipa multidisciplinară este esențială pentru a oferi copiilor șansa succesului academic și social-emoțional.

Membrii echipei multidisciplinare lucrează împreună pentru a identifica punctele forte și nevoile copiilor din punct de vedere fizic, mental, emoțional și academic. Se proiectează astfel strategii didactice individualizate care ajută și conduc elevul spre performanță.

Echipa multidisciplinară este esențială pentru a oferi copiilor șansa succesului academic și social-emoțional.

Echipa educațională a unității noastre școlare reunește învățători, profesori pentru învățământ primar, specializați în pedagogia nivelului primar și profesori de specialitate în disciplinele: arte vizuale, muzică, limba engleză, sport și religie.

Activitățile extracurriculare, atelierele sau cluburile de după-amiază sunt coordonate de profesori cu experiență și cu pasiune pentru educație. Atelierul de teatru, atelierul de sculptură, clubul de arte marțiale, clubul de șah, atelierul de scriere creativă, clubul de dans, clubul micului matematician sunt activități care pot fi alese și frecventate de elevii Școlii Primare Atelier Nr. 1 pe parcursul celor 5 ani ai nivelului primar având ca finalitate performanța, proiecte creative și de anvergură.Află mai multe despre Școala Primară Atelier nr.1, Iași

Școala Primară Atelier nr.1