85 de eliminări pentru fraudă la prima probă de Bacalaureat. Cât timp nu vor mai putea susține examenul candidații respectivi

Proba de Limba și literatura română a avut o incidență mare a tentativelor de fraudă.  85 de elevi au fost eliminați, după ce au încercat să trișeze. Aceștia nu vor mai putea susține examenul în următoarele două sesiuni, potrivit reglementărilor în vigoare. Așadar, ei vor mai putea fi acceptați din nou în examen abia în sesiunea din toamna anului 2021.

Numărul de elevi eliminați pentru fraudă la proba scrisă de limba și literatura română este mult mai mare decât în anii recenți. Astfel, la prima sesiune din anul 2019, în această situație s-au aflat opt elevi în toată țara. Anul 2017 a fost unul cu o incidență mai mare, respectiv 55 de eliminări.

Art. 96 – (1) Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau
tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale
examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel
mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.
(2) Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile

Art, 70- (10) Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de
fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din
examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la
probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor
lingvistice și dig

(Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat)

Comunicatul integral al MEC despre desfășurarea primei probe a examenului de Bacalaureat

Prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2020)

Astăzi, 22 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat: Limba și literatura română. Au fost prezenți 134.831 de candidați, în timp ce 3.643 de candidați au absentat. Un singur candidat a avut temperatura peste 37.3 ̊C. Acesta va susține examenul în etapa specială, ce se va desfășura în data de 6 iulie. 46 de candidați s-au aflat în izolare, iar alți 5 în carantină/spitalizați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 85 de candidați. Drept consecință, aceștia nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Următoarele probe se vor desfășura conform următorului calendar: 

  • marți, 23 iunie – Limba și literatura maternă
  • miercuri, 24 iunie – proba obligatorie a profilului
  • joi, 25 iunie – proba la alegere a profilului și a specializării

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.