fbpx

Un senator PSD propune ca statul să achite costul standard per elev și la școlile private autorizate

Liliana Sbîrnea, senator PSD, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege care prevede plata de cățtre stat a costului standard per elev și în cazul școlilor, grădinițelor și creșelor private autorizate, nu doar al celor acreditate, așa cum se întâmpla până acum.

Parlamentarul a cerut procedură de urgență pentru proiect, solicitare aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Camera decizională în cazul acestui proiect va fi, însă, Senatul.

În anul 2020, costul standard per elev este de 6111 lei anual.

Ce prevede proiectul:

Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii, precum și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional, autorizat sau acreditat. De asmenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal autorizat sau acreditat, de stat, particular sau confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.

Inițiativa legislativă mai conține și alte propuneri de modificare a Legii Educației Naționale, referitoare la unitățile de învățământ privat. Printre acestea:

Consiliul de adm inistrație și comisiile de lucru din unitățile de învățământ particulare și confesionale, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de modul de organizare al acestora, în baza autonomiei organizatorice, prevăzute de prezenta lege, acestea sunt stabilite prin Statutul unității de învățământ, avizat de Consiliului profesoral și aprobat de fondatori. Deciziile în acest caz aparțin fondatorilor.

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat și particular autorizat/acreditat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.

senator PSD