USR vrea să taie finanțarea de la stat pentru AOSR. 85% din buget este reprezentat de salarii

Mai mulți deputați USR au depus un proiect de lege care vizează tăierea fondurilor de la stat pentru Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) . Proiectul a ajuns la Senat și urmează să fie discutat în comisii.

Dacă propunerea legislativă va fi adoptată și de Camera Deputaților, AOSR ar urma să se finanțeze exclusiv din fonduri proprii.

În expunerea de motive a proiectului, deputatul USR Iulian Bulai vorbește despre faptul că bugetul instituției este direcționat într-0 proporție corvârșitoare de salarii și cheltuieli de personal, în timp ce activitatea științifică a AOSR este aproape inexitentă.

”Bugetul anual al Academiei Oamenilor de Ştiintă din România constă, majoritar, din această subvenție de la Stat — care este cheltuită, în proporţie copleşitoare, pentru plata indemnizațiilor membrilor (60%) şi salariile personaluluj (25%). Astfel, pentru anul 2019, dintr-un buget initial de 10.659.000 lei, 5,8 milioane lei reprezentau indemnizaţiile, ian 2,6 miljoane de lei, cheltuieli de personal, doar 238.000 de lei fiind destinaţi, iniţial, activităfilor propriu-zise (a căror natură apare a fi
mai curând organizarea de conferințe şi acordarea de premii).
Având în vedere situaţia exceptjonală prin care trece societatea românească drept efect al pandemiei de coronavirus, precaritatea fondurilor disponibile, in ultimele decenii, pentru susținerea cercetării şi necesitatea orientării eforturilor bugetare către domeniul cercetării efeetive, propunem prin prezenta inițiativă legislativă finantarea AOSR exclusiv din venituri proprii — un model pentru momentul depunerii propunerii legislative fund finanțarea similară pentru o instituţie din acelaşi spectru, Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale — şi, corelatjv, limitarea vjageră a indemnizatiilor”, explică inițiatorii.

Aceștia mai precizează că ”în ceea ce priveşte in mod direct Academia Oamenilor de Ştiintă din România, este de remarcat că, la rândul ei, este rezultatul convertirii unei asociații private într-o instituţie publică şi că o analiză a rapoartelor ei de activitate din ultimii cinci ani şi a bugetelor aferente indică o lipsă profundă de activităti de cercetare, a contributiilor ştiinţifice propriu-zise on a participării la dialogul public pe teme de interes societal, care să indice interesul public în numele căruia este acordată subvenţia de stat. ”