fbpx

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București va fi monitorizată timp de un an

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București va fi monitorizată pe o perioadă de un an de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru apărut, în această seară, în Monitorul Oficial.

În situația în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat, Universitatea nu va mai putea organiza examene de admitere și nici de finalizare a studiilor.

În preambulul ordinului de ministru, este invocat un Raport cu privire la activitatea de control desfășurată la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București nr. 36/DC din 15.11.2022.

Pe pagina sa de internet, Universitatea transmite că în 33 de ani de existență, peste 90.000 de absolvenți de studii universitare de licență si de master au diplome recunoscute de piața europeana a muncii. În plus, instituția afirmă că a obținut succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) ”GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

Ce prevede ordinul de ministru: 

(1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfășurată de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București și vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior privind activitatea didactică, de cercetare științifică, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) În procesul de monitorizare a activității, Ministerul Educației colaborează atât cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cât și cu alte instituții de învățământ superior acreditate, precum și, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. — (1) Universitatea elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior.

(2) Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, pe perioada monitorizării, are obligația de a prezenta semestrial Ministerului Educației rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menționat la alin. (1).

(3) Aceste rapoarte vor conține informații referitoare la:
a) evidența studenților români și străini înmatriculați, pe specializări, forme de învățământ și locații geografice;
b) registre matricole, cataloage de examene, scrisori de acceptare la studii, transferuri, exmatriculări, reînmatriculări, întreruperi de studii, procese-verbale privind echivalările;
c) planuri de învățământ;
d) personal didactic, state de funcții;
e) bază materială;
f) capacitate instituțională, spații de cazare;
g) alte aspecte din activitatea instituției, inclusiv soluționarea petițiilor și reclamațiilor;
h) situația returnării taxelor de școlarizare achitate în avans de cetățenii străini neînmatriculați în anul universitar 2022—2023;
i) evoluția implementării planului de măsuri menționat la alin. (1).

Art. 4. — În situația în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat se vor avea în vedere următoarele măsuri:
1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/ programele de studii universitare;

2. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare.
Aceste examene vor fi organizate de către instituții de învățământ superior de stat acreditate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol;

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.