fbpx

Școala Gimnazială King George

București - Sector 6

Prezentare

Învățământul gimnazial, parte componentă a învățământului general obligatoriu, este privit, în cadrul Școlii Internaționale King George, în mod integrat, dând astfel posibilitatea dezvoltării și diversificării abilităților care conturează profilul de formare a elevului.

Ne propunem să creăm un profil al absolventului modern de gimnaziu, care să reflecte personalități și caractere puternice, fundamentate pe principiile educației oferite de provocările secolului XXI.


Absolventul King George este inteligent, curajos, creativ și cu personalitate puternică, conștient de propria sa învățare, capabil să facă aprecieri privind calitățile sale personale, cu initiațivă în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte și în explorarea unor provocări cu care se confruntă.

În cadrul Școlii Internaționale King George promovăm modelul care îl plasează pe elev în rolul central, profesorul concentrându-și atenția atât asupra elevilor, cât și asupra procesului de învățare. Elevul King George este atras de învățarea activă, prin care are ocazia, asumându-și un grad înalt de responsabilitate, să-și identifice propriile obiective educaționale, să-și găsească surse informative și să-și construiască propriul sistem de cunoștințe bazat pe acele obiective personale anterior identificate.

Metoda de predare este selectată de cadrul didactic și este pusă în aplicare în lecții sau activitățile extrașcolare cu ajutorul elevilor și în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare activă între profesor și elev, implicându-l în căutarea de soluții, la distingerea dintre adevăr și eroare și care, sub forma unor variante și/sau procedee selecționate, se folosește pentru asimilarea cunoștințelor, a trăirilor valorice și a stimulării spiritului creativ.


Urmărim, pe parcursul anilor de gimnaziu, să dezvoltăm o comunicare profundă între elev și profesor, pentru a beneficia de o educație bazată mai mult pe descoperire și cercetare, elevul fiind atras cu pasiune și deschidere de informațiile primite.

Școala Internațională King George este o școală modernă, în care profesorul trebuie să-l ajute pe elev să devină mai responsabil, mai interesat de propria instruire, căci „a învăța pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”. (I. Cerghit)

Absolvenții King George vor fi capabili să construiască o societate eficientă şi echitabilă, având la bază o educație solidă, formată în cadrul unei școli de încredere.

Școala Internațională King George urmează curriculum-ul național propus de Ministerul Educației Naționale, completat cu metode moderne de predare, pentru a adapta educația la felul în care a evoluat societatea în care trăim, principala noastră orientare fiind de a-i pregăti pe elevii noștri pentru provocările secolului XXI și ale societății contemporane.

Propunem, în continuare, sistemul de predare bilingv-engleză parcurs pe perioada învățământului primar și care facilitează accesul cu succes al elevilor în școli internaționale, atât din țară, cât și din străinătate.

Totodată, elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri opționale (clasele V-VII) și 1-4 cursuri opționale (clasa a VIII-a), dintre care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare fiind obligatoriu.

Vezi mai mult

Noutăți / activități

Galerie foto