fbpx

Școala Gimnazială EuroEd, Iași

Iași

Prezentare

Școala Gimnazială EuroEd a fost înființată prin O.M. nr. 4833 din 30.08.2018 care îi oferă statutul de persoană juridică de drept privat și de interes public, monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației Naționale, agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Județean Școlar Iași în vederea respectării standardelor educaționale.

Avem însă o tradiție mult mai veche în peisajul educațional ieșean, deoarece instituția fondatoare, Fundația EuroEd, a fost înființată anul 1992 când și-a concentrat eforturile pe livrarea de cursuri în limbi străine. Grădinița EuroEd a fost autorizată în 1996 și Școala Primară în 1997 ca departamente ale Fundației EuroEd. Din 2008, Grădinița și Școala Primară au devenit Școala Primară EuroEd, care se mândrește în prezent cu patru titluri de „Școală Europeană” obținute în urma implicării active a elevilor și profesorilor în proiecte internaționale inițiate de departamentul „Centrul de Integrare Europeană” din cadrul Fundației EuroEd. Din 2018, Școala EuroEd își extinde spectrul de activitate educațională prin adăugarea Școlii Gimnaziale EuroEd.

Şcoală Gimnazială EuroEd țintește spre crearea unei culturi organizaționale a succesului pentru toți: elevi, profesori, părinţi bazată pe o comunicare și consultare cu toți factorii implicați în finalitatea educaţională, legalitate și transparență, asumarea răspunderii, valori civice, leadership, deprinderi de  învăţare independentă. Suntem o şcoală unde toți se simt valorizați; o comunitate de  învăţare care urmărește pe lângă succesul academic și acele valori care conduc la formarea integrității morale. Astfel, misiunea Școlii Gimnaziale EuroEd este ca elevii să atingă un echilibru între minte, trup și suflet printr-o educație asumată. Susținem și practicăm o implicare activă și responsabilă în modelarea propriilor vieți și în provocările comunității globale.

Vezi mai mult

Noutăți / activități

Galerie foto