fbpx

Liceul Teoretic Naţional – Primar

București - Sector 1

Prezentare

Liceul Teoretic Național este o școală privată înființată în 2012. De la Grădiniță până la Liceu, asigurăm toate nivelurile de școlaritate pentru elevi între 3 și 18 ani.

Nivelul primar constituie etapa achizițiilor fundamentale, a dezvoltării și a aplicării noțiunilor însușite în primii ani ai copilăriei.

NIVELUL PRIMAR CUPRINDE CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASELE I – a IV-a

Conceptul de educație a copiilor reprezintă un ansamblu de demersuri care au în vedere:

 • unicitatea copilului
 • abordarea acestuia în continuitatea firească de dezvoltare
 • respectarea dreptului fundamental al copilului la joc şi aducerea lui prin acesta la activitatea de învățare
 • abordarea completă a posibilităților copilului din punct de vedere socio-emoțional, cognitiv, estetic și psihomotor cu accent pe elementele formative.

Clasa pregătitoare

 • Comunicarea
 • Jocul
 • Activitatea practică cu obiecte
 • Învățarea prin descoperire

Clasa I

 • însuşirea alfabetului
 • scrierea şi citirea fluentă a textelor de mici dimensiuni
 • recunoaşterea, scrierea şi operarea cu numerele naturale în concentrul 0-100
 • explorarea mediului înconjurător apropiat
 • cunoaşterea şi implicarea în comunitatea din care fac parte

În clasa a II-a atenţia este îndreptată spre:

 • dezvoltarea vocabularului
 • capacitatea de construire a înţelegerii unui text folosind o gamă largă de strategii
 • dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor în vederea obţinerii unei compoziţii literare valoroase
 • însuşirea conceptelor matematice, ştiiţifice şi tehnologice de bază
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare, gândire, cercetare, autocontrol şi sociale

Clasele a III-a şi a IV-a constituie etapa dezvoltării şi aplicării noţiunilor însuşite în primii ani de şcoală. Pentru clasele a III-a şi a IV-a obiectivele avute în vedere sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a utiliza cunoştinţele în situaţii simple
 • însuşirea aptitudinilor de muncă indepedentă
 • dezvoltarea capacităţilor de a rezolva diverse situaţii-problemă, conştientizând astfel cunoştinţele funcţionale în viziune proprie
 • utilizarea competentă a computerului sub toate aspectele legate de interacţiune, comunicare şi creaţie
 • însuşirea competenţelor transdisciplinare precum a învăţa să înveţi, învăţarea prin descoperire şi prin analizarea diferitelor perspective, competențe culturale şi de autocunoaştere

Vezi mai mult

Echipa

Membrii echipei Liceului Teoretic Național sunt în primul rând Oameni. Aceștia sunt părinți, profesori performanți, autori, creatori și formatori de mijloace unice de învățământ prin care copiii deprind competențe folositoare în viață și plăcerea de a învăța la școală și în afara ei.

https://www.liceulnational.ro/despre-liceul-teoretic-national/echipa-liceul-teoretic-national/

Vezi mai mult

Galerie foto