fbpx

Liceul Teoretic Naţional – Gimnaziu

București - Sector 1

Prezentare

Liceul Teoretic Național este o școală privată înființată în 2012. De la Grădiniță până la Liceu, asigurăm toate nivelurile de școlaritate pentru elevi între 3 și 18 ani. 

Oferta educațională a Liceului Teoretic Național pentru nivelul gimnazial se construiește plecând de la cunoștințele și competențele însușite de elevi pe parcursul claselor primare. Acest nivel școlar vizează:

  • Dezvoltarea achizițiilor lingvistice (limba română, limba maternă, o limbă străină);
  • Dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica în practică rezolvarea de probleme (matematică);
  • Familiarizarea cu abordarea pluridisciplinară a cunoașterii (Ştiinţe ale naturii, Fizică);
  • Constituirea unui set de valori democratice (Cultură civică);
  • Încurajarea talentului (Arte).

 

În clasele a VII-a și a VIII-a există un obiectiv major și anume: orientarea în vederea optimizării opțiunii școlare și profesionale ulterioare. Astfel, pentru fiecare elev în parte, vom acționa pentru:

  • Descoperirea aspirațiilor, talentelor și a valorilor proprii;
  • Formarea abilității de analiză a setului de competențe dobândite prin procesul de învățare;
  • Dezvoltarea capacității de comunicare;
  • Dezvoltarea gândirii autonome.

Vezi mai mult

Galerie foto

Echipa

Membrii echipei Liceului Teoretic Național sunt în primul rând Oameni. Aceștia sunt părinți, profesori performanți, autori, creatori și formatori de mijloace unice de învățământ prin care copiii deprind competențe folositoare în viață și plăcerea de a învăța la școală și în afara ei.

https://www.liceulnational.ro/despre-liceul-teoretic-national/echipa-liceul-teoretic-national/