fbpx

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI – GIMNAZIU

București - Sector 3

Prezentare

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București a fost înființat în anul 1995 de către Lumina Instituții de Învățământ. Aceasta este o instituție de învățământ privată, acreditată de către Ministerul Educației și care urmează curriculum național de învățământ.

Medaliile câștigate an de an de către elevi, paleta de activități extra-curriculare, abordarea diferită a procesului educațional, toate acestea au făcut ca într-un interval scurt de timp, să devenim cea mai mare școală din domeniul privat din România, ajungând la cel mai mare număr de elevi și la cele mai bune rezultate, dovadă a încrederii ce instituția și-a câștigat-o între școlile din sistemul de învățământ românesc. Drumul școlii noastre de-a lungul timpului a fost unul ascendent, marcat de rezultate deosebite.

Liceul Teoretic NAtional de Informatica

Ne ocupam atent de educația elevilor începând din clasa a V-a, ciclul gimnazial și continuând până în clasa a XII-a de liceu. În funcție de aptitudini și înclinații, elevii de gimnaziu au posibilitatea de a opta pentru clase de matematică intensiv sau engleză intensiv.

Suntem siguri că în cadrul Liceului Teoretic Internațional de Informatică București oferim copiilor un învățământde calitate și o educație adecvată, care va asigura o dezvoltarea armonioasă ce le va deschide drumul în viață.

MISIUNE & VIZIUNE

Ca instituție de învățământ, ne-am luat angajamentul de a oferi elevilor noștri șansa de a studia într-un mediu educațional cu standarde înalte, cu un colectiv de profesori atent selectionați și dedicați carierei didactice și pregătirii elevilor, astfel încât să descoperim și să valorificăm întregul potențial al elevilor. Atât pe plan educațional, cât și social, le insuflăm elevilor noștri coordonate ce țin de onestitate, toleranță, compasiune și responsabilitate.

Obiectivul de importanță majoră al școlii noastre este de a le oferi elevilor o educație polivalentă, din punct de vedere intelectual, social, estetic, psihic și moral, astfel încât în momentul în care termină liceul să fie niște tineri responsabili, disciplinați, buni cetățeni, să aibă o gândire rațională temeinic argumentată, să cunoască pe deplin valorile umane și să aibă un bagaj important de cunoștințe din domenii variate

elevi ICHB

ELEVII

 • Au abilități speciale, unice, talente, aptitudini
 • Pot experimenta cheia spre succes
 • Pot câștiga încrederea de sine însuși
 • Se pot adapta unei noi școli și unei noi comunități dintr-o altă țară

profesor la catedra ICHB

CADRELE DIDACTICE

 • Dețin cunoștințe temeinice în aria de specializare
 • Pun în practică variate metode didactice
 • Se dezvoltă continuu în plan profesional
 • Acordă atenție fiecărui elev în parte

ȘCOALA

 • Cultivă valoarea
 • Promovează diversitatea
 • Încurajează înțelegerea valorilor universale
 • Reprezintă conexiunea cu celelalte domenii și cu întreaga lume

macheta elev la tabla ICHB

ASIGURĂM

 • Pregătire suplimentară pentru elevii claselor  V–VIII, materiile Limba și Literatura Română, Limba Engleză, Matematică, pentru fixarea cunoștințelor.
 • Ore de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a în vederea susținerii examenelor de Evaluare Națională.
 • În fiecare lună, simulări la Limba și Literatura Română și Matematică pentru elevii claselor a VIII-a.
 • Program de pregătire intensivă pentru elevii care participă la concursuri, olimpiade naționale și internaționale.
 • Oferim cursuri de Limba Engleză elevilor  din clasele V–VIII pentru obținerea unui certificat Cambridge.
 • Participare la activități extrascolare, precum clubul de actorie, robotică, baschet, șah, public speaking, ansamblu coral, etc. sau excursii în țară sau străinătate.
 • Campaniile umanitare sunt foarte îndrăgite de elevi, deoarece au posibilitatea să aducă câte un zâmbet copiilor nevoiași.
 • PBL (Project Based Learning) – Un proiect obligatoriu pentru clasele 5,6,7 din următoarele discipline: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Informatică, Limba Română, Limba Engleză, Franceză, Germană, Istorie, Geografie, Desen și Muzică. Elevul va primi o notă pentru proiectul realizat.

SIGURANȚĂ

Ca instituţie de învăţamânt, acordăm o importanţă deosebită siguranţei elevilor; grija noastră este aceea de a crea siguranţă printr-o serie de măsuri. Activitatea acestora este supravegheată permanent, indiferent dacă sunt în sălile de curs, pe holuri, în spaţiile de joacă, pe terenul de sport sau la sala de mese.

Sistemul de dotări moderne de care dispunem face ca toate activităţile din şcoală să se desfăşoare în deplină siguranţă pentru elevi. Securitatea este asigurată de o firmă de pază şi de sisteme video amplasate pe holuri şi în clase, dar şi de cadre didactice care supraveghează cu mare atenţie elevii de-a lungul tuturor activităţilor. Fiecare elev are o cartela individuală cu care poate intra/ieși din campus (la sosire și plecare, când elevii folosesc cartela, se va trimite un mesaj părinților pe e-mail). Plecarea în timpul programului se va face doar cu acordul părintelui.

De asemenea, în timpul pauzelor, atent supravegheaţi de către profesori, copiii se pot recrea înainte de începerea unei noi ore alături de colegi, în curtea din faţa şcolii sau pe terenul de sport care poate fi utilizat pentru jocuri sportive sau interactive.

COMUNICAREA CU PĂRINȚII

Catalog virtual și raport zilnic
Considerăm că printr-o comunicare eficientă cu părinţii putem îmbunătăţi împreună calitatea procesului de învăţământ. Din acest motiv, punem la dispoziţia părinţilor un sistem de Catalog Virtual, prin care părintele, cu ajutorul unui username şi a unei parole, va putea fi la curent ori de câte ori doreşte, cu situaţia şcolară a copilului său. (vizualizează notele, absenţele, comentariile, aprecierile, temele primite de către elev).

Mai mult decât atât, zi de zi, părintele primeşte pe e-mail un “raport zilnic” prin intermediul căruia, în timp real, vizualizează activitatea şcolară a copilului pentru ziua respectivă; recomandări, teme, note primite din partea cadrelor didactice.

Ședinte cu parintii
Periodic organizăm şedinţe cu părinţii, în cadrul cărora aceştia au ocazia sa întâlnească individual profesorii. Directorii, diriginţii şi profesorii sunt la dispoziţia părinţilor pentru a le oferi informaţiile de care ei au nevoie şi pentru a contribui împreună la îmbunătăţirea calităţii relaţiei dintre instituţie de învăţământ şi profesori.

Revistele școlii
Creativitatea elevilor s-a concretizat de-a lungul timpului şi prin apariţia revisteelor şcolii: ICHB News, Lumina Cuvintelor, Bright Writers.

DOTĂRI

Laboratoare & Săli de clasă

Şcoala deţine săli de clasă spaţioase, luminoase şi amenajate adecvat, dotate cu aparatură performantă, care să îmbunătăţească procesul educaţional de predare-învăţare.

laborator ICHB

Laboratoarele, sala de prezentare, sălile de curs sunt dotate cu tablă interactivă, astfel încât profesorul utilizează această opţiune în scopul îmbunătăţirii procesului educativ, poate face lecţiile mult mai atractive, iar elevii vor acumula mai uşor cunoştinte din domenii variate.

clasa proiector

Sălile sunt dotate cu câte un calculator, un videoproiector şi bănci cu scaune pentru 20 elevi, numărul maxim de copii din fiecare clasă. Elevii noştri au la dispoziţie laboratoare IT, precum şi un laborator pentru efectuarea de proiecte IT/robotica, unde învaţă să lucreze eficient şi corect cu calculatorul, îndrumaţi de către un profesor de specialitate, laboratoare pentru studiul intensiv al limbilor străine- Limba Engleză, Limba Turcă, Limba Franceză/Limba Germană, dotate modern, cu mijloace didactice interactive.

Pasiunea pentru frumos, pentru creaţia artistică şi muzică este descoperită de elevi în cadrul atelierelor de pictură şi a cabinetului de muzică din şcoală, unde aceştia îşi pot exersa abilităţile artistice şi muzicale, sau şi le pot descoperi.

Prin intermediul laboratoarelor de ştiinţe, fizică, chimie şi biologie, elevii au posibilitatea să realizeze experimente, iar rezultatele acestora îi motivează să cerceteze, să aprofundeze şi să pună în practică noţiunile studiate.

Biblioteca

Se spune că “o bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi”; accesul la lectură este asigurat de bibiloteca şcolii, loc în care elevii pot afla răspunsuri la întrebările lor din variate domenii precum şi taina fiecărui cuvânt; punem la dispoziţia lor cărţi din diferite categorii ştiinţifice, dar şi beletristica şi de asemenea, un sistem modern de bibliotecă virtuală.

biblioteca

Elevii au posibilitatea de a împrumuta cărţile acasă, sau de a le citi la bibiliotecă. De asemenea, au acces la calculatoarele din bibliotecă pentru a se relaxa sau a aprofunda domeniile dorite. teoretic

Sala de sport

Dezvoltarea fizică armonioasă şi sănătoasă este prinicipalul obiectiv al orelor de educaţie fizică şi sport, ce se desfăşoara, atât pe cele două terenuri de sport sintetice şi pe cele patru terenuri de baschet amenajate în aer liber, cât şi în sala de sport utilată dupa standarde înalte. teoretic

 Sala de Teatru și Conferințe

Având la dispoziţie sala de teatru şi conferinţe, dotată în conformitate cu cele mai înalte standarde, putem organiza piese de teatru, serbări prilejuite de diverse ocazii, concursuri artistice pentru elevi, şedinţe cu parintii şi conferinţe.

amfiteatru

Elevii au ocazia de a pune în scena piese de teatru pregătite cu dăruire, cântece, poeme şi momente artistice. De asemenea, poate fi utilizată precum sală de cinema pentru a viziona filme 3D. teoretic

CANTINA ȘCOLII

Elevii au posibilitatea să mănânce prânzul la cantina şcolii, unde meniul este ales cu atenţie în fiecare zi, astfel încât să le fie asigurată o masă caldă, proaspată, delicioasă şi sănătoasă copiilor dumneavoastră.

masa cantina

Copiii vor avea opţiunea de a alege una dintre cele doua variante: meniul fix sau cel de la bufet unde pot comanda ce doresc dintre felurile de mâncare prezentate.

TRANSPORT

Transportul este asigurat în colaborare cu o firmă de transport local, care preia copiii de la domiciliu şi îi aduce la şcoală, pentru ca la terminarea orelor de curs aceştia să fie conduşi până în faţa casei, în deplină siguranţă şi confort. teoretic

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Recreerea elevilor în urma efortului intelectual depus este un factor important în asigurarea unei dezvoltări armonioase. În acest scop, organizăm excursii, tabere şi şcoli de vară, atât în ţară, cât şi în străinătate.

În vederea participării la proiecte şi concursuri internaţionale, elevii beneficiază de toată pregătirea şi sprijinul necesar, pentru ca ideile lor să prindă contur.

Pasiunile copiilor sunt importante, iar noi trebuie să îi ajutăm să le descopere. În acelaşi timp au nevoie de acţiuni care să le lărgească universul de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se bucura învăţând. Aşadar, procesul educaţional “îmbracă” şi formele nevoii fireşti a copiilor de a se dezvolta simultan pe plan intelectual, sportiv sau, pur şi simplu, de a aprofunda o anumită materie sau anumite cunoştinţe, prin numeroasele opţiuni pe care elevii noştri le au la dispoziţie. Paleta de cluburi oferită este variată – teatru, jurnalism, pian, canto, şah, fotbal, handbal, baschet, literatură, limba engleză, matematică, robotică şi multe altele.

Evenimente de tip “Festivalul Multiculturalitatii”, “Simfonia Stelelor”, “Welcome Picnic”, „Weekend cu parintii” au devenit deja o tradiţie. Clipele trăite cu aceasta ocazie, cât şi amintirile, sunt de nepreţuit. De asemenea, putem menţiona şi numeroasele concursuri precum “firSTep”, “BrightSpeakers”, “LuminaMath”, “Stelele Matematicii”.

Premiere în școlile din România: ore de mindfulness și dezvoltare personală 

Practica mindfulness a luat amploare în ultimii ani in şcolile din Statele Unite şi Anglia, având rezultate excepţionale in ceea ce priveşte eliminarea bulling-ului în şcoli, creşterea capacitãţii de concentrare şi astfel a rezultatelor şcolare, scãderea simptomelor de anxietate şi reducere a stresului.

Prin exerciţii de mindfulness tinerii găsesc un set de instrumente pentru a se calma, pentru a se concentra, încep să înțeleagă astfel ce este stresul. Ei învață să fie ok chiar si atunci când nu le este bine.

Prin practicarea prezenţei mindful şi a conştientizării copiii învaţă să aibă momente de pauză, să-şi tragă sufletul şi să devină conştienţi de ceea ce au nevoie în fiecare moment. Li se permite să iasă de pe “pilot automat”, să-şi recunoască impulsurile şi ce rol au ele şi să înveţe să accepte că în viaţă nu este totul draguţ sau distractiv. Copiii învaţă să îşi aducă atenţia în tot ceea ce fac, dar şi să îşi înţeleagă lumea interioară fără să mai fie nevoiţi să o mascheze sau să o ascundă. teoretic

O practică zilnică şi constantă îi poate ajuta pe copii să devină mai blânzi cu ei înşişi, mai încrezători în forţele proprii şi mai puţin critici cu ceilalţi sau cu sine, sa se concentreze mai bine si astfel au rezultate mai bune la învãţãturã.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București oferă următoarele beneficii pentru anul școlar 2019-2020:

Digital Education

Din anul școlar 2018-2019 am înlocuit manualele tipărite ale elevilor cu tablete, implementarea bazându-se pe noua rețea de internet wireless a școlii.

Elevii vor avea acces la un volum copleșitor de informații și la căi infinite de exprimare a creativității

 • 8 clase de a V-a (profil matematică intensiv și engleză intensiv)
 • Elevii învață 3 limbi străine: limba engleză, limba turcă și limba franceză/germană.
 • Clase cu 20 de elevi
 • Program: luni 8.30-15.20; marți-vineri 8.30-14.25
 • Pregătiri suplimentare pentru Evaluarea Națională
 • Îndrumarea elevilor către concursuri și olimpiade
 • Ofertă variată de cluburi și activități extracuriculare
 • Profesori dedicați, cu experiență
 • Platforma de management educațional (catalog virtual) = comunicare permanentă cu părinții
 • Consilier școlar pe tot parcursul cursurilor
 • Masă și transport
 • Asistent medical permanent

Vă așteptăm!

Vezi mai mult

Noutăți / activități

Galerie foto