fbpx

International Premium School of Bucharest

București - Sector 4

Prezentare

International Premium School of Bucharest este creată de specialişti în învăţământul şcolar şi adaptată în permanenţă nevoilor de cunoaştere şi dezvoltare ale fiecărui elev.

Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară.

 

 International Premium School of Bucharest este instituţie de invăţământ autorizată să funcționeze prin OM 3092/17.10.2019 (https://www.scoalapremium.ro/autorizatii/). Viziunea şcolii este: dragoste pentru învăţare şi bucuria dezvoltării personale.

dotari IPSB

Cu o suprafaţă totală de peste 6.000mp, baza materială a Școlii Gimnaziale International Premium School of Bucharest cuprinde:

→ 18 săli de clasă, cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naționale și europene în vigoare;
→ laboratoare (Geografie, Istorie, Biologie și Științele Naturii, Limba română și limbi moderne, Fizică, Chimie, Matematică-Informatică);
→ cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educațională și mediere școlară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);
→ bibliotecă cu sală de lectură;
→ sală și terenuri de sport indoor și outdoor, balon exterior ca bază sportivă, bazin de înot;
→ sală de mese;
→ spaţii de joacă, agrement și relaxare atât în interiorul, cât şi în exteriorul școlii;
→ grupuri sanitare la standarde performante.

International Premium School of Bucharest pune la dispoziţia elevilor săi numeroase facilităţi:

→ Manuale școlare, mijloace didactice și logistice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
→ Uniformă școlară personalizată; aceasta este procurată de către IPSB și pusă la dispoziția părinților spre achiziție;
→ Personal didactic, auxiliar și nedidactic calificat/specializat;
→ Platformă on-line de comunicare cu părinții, comunitatea și întreg corpul profesoral;
→ Supraveghere video şi control permanent;
→ Asistență medicală. Controale medicale de specialitate, periodice: stomatologie, oftalmologie.
→ Servicii de consiliere educațională și logopedie;
→ Transport către şi de la școală;
→ Curte interioară modernă, cu spații sportive și de agrement, precum și spații de joacă/relaxare (nisipar, bănci, mese, complex de joacă multifuncțional);
→ Bazin de înot semiolimpic, indoor și outdoor
→ Arii/profile vocaționale opționale: Cluburi opționale cu taxă (Înot, Robotică, Micul Jurnalist – Școala de televiziune, Germană, Dans, Snooker) și Cluburi incluse în taxă (Informatică, Engleză, Baschet, Judo, Radio)

International Premium School of Bucharest este o instituţie de învăţământ autorizată să funcționeze prin OM 3092/17.10.2019. Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară.

Educația non-formală este prezentă pe tot parcursul anului școlar prin excursii, vizite la diferite obiective de interes, ateliere interactive, activități alături de părinți, participarea la concursuri tematice, spectacole de teatru/muzică pentru copii.

Elevii Premium au propria emisiune la Radio7 (Seven), post de radio național. Aceasta este difuzată în fiecare sâmbătă pe frecvența 103,4 FM de la ora 09:00. Edițiile “Elevii Premium la Radio7” pot fi ascultate și pe site https://premiumschool.ro/elevii-premium-la-radio7/.

Informaţii detaliate despre echipa școlii, poveştile create de elevi zilnic şi altele, se găsesc pe site-ul unității de învățământ dar și în cadrul Revistei de 10. Este o publicație lunară, creată de echipa Premium School, care sintetizează activitățile didactice și evenimentele cele mai importante ale fiecărei luni. Sunt abordate și teme de interes pentru copii, părinți și cadre didactice. Revista școlii poate fi găsită în format letric la recepția instituției dar și în format electronic https://premiumschool.ro/revista-scolii/


Vezi mai mult aici:

International Premium School of Bucharest este situată în Şoseaua Berceni, Nr. 24, Sector 4, Bucureşti.

Contact

Telefon – 0771 139 615 / 021 334 5324

Website
https://premiumschool.ro 

E-mail
[email protected]

Vezi mai mult

Noutăți / activități

Echipa

Niciun gând și nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât cu o echipă de profesioniști alături, care să-ți înțeleagă esența viziunii, în cazul nostru să înțeleagă conceptul educațional promovat, care dă un nou sens învățării. Acesta se numește Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest.

Echipa de management

→ Profesor învățământ primar Florentina Cristea – Director
→ Profesor Simona Crăcănete – Director Adjunct

Vezi mai mult

Galerie foto