fbpx

Noul ROFUIP: Elevii nu pot fi excluși de la ore sau sancționați pentru că nu poartă uniformă

Photo 134207839 © Monkey Business Images | Dreamstime.com

Noul ROFUIP, publicat, astăzi, în Monitorul Oficial, prevede interzicerea excluderii de la cursuri sau sancționarea elevilor pentru că nu poartă uniformă.

De asemenea, aceștia nu mai pot lipsi de la ore pentru că sunt de serviciu pe școală.

Prevederea din ROFUIP:

ART. 187

    (1) În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

    (2) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Alte prevederi incluse în secțiunea ”Dispoziții tranzitorii și finale”:

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

    ART. 186

    (1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    (2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Sursă foto: https://www.dreamstime.com/two-high-school-students-wearing-uniform-working-together-desk-using-digital-tablet-two-high-school-students-wearing-uniform-image134207839