MEC, despre rectificarea bugetară: suplimentare cu 460 milioane lei de la bugetul de stat și majorarea veniturilor proprii cu 129 milioane de lei

În ședința de guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetară, în urma căreia Ministerul Educației și Cercetării anunță, într-un comunicat de presă:

  • Suplimentarea de la bugetul de stat, cu suma de 460 de milioane de lei, a titlului „Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru achitarea diferențelor salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 și sume aferente anului 2019, pentru universitățile de stat;
  • Majorarea veniturilor proprii și a cheltuielilor din acestea cu suma de 129 milioane de lei, pentru cheltuieli de personal și pentru realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
  • Diminuarea cu suma de 2.000 milioane lei a titlului „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020” – Proiectul România modernă, România digitală, din care 400.000.000 lei reprezintă cofinanțarea națională, iar 1.600.000.000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile – proiect nerealizat în precedentul mandat al MEN.

 

CONTEXT

În urmă cu două zile, Ministerul Educației informa, într-un comunicat de presă, că suma de 2 miliarde de lei tăiată din bugetul ministerului la rectificarea bugetară era destinată unui proiect cu fonduri europene care, însă, nu avea redactată și aprobată cererea de finanțare. Proiectul respectiv fusese anunțat de fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu.

Comunicatul ministerului, integral:

În pregătirea deciziilor aferente rectificării bugetare, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a procedat la analiza veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2019.

Proiectul „România modernă, România digitală”, anunțat de fostul ministru al Educației, a fost introdus în Bugetul ministerului pentru anul 2019, la titlul 58: „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”. Acest proiect era destinat schimbării sistemului de predare a lecţiilor, prin achiziţionarea de table inteligente și de tablete. Proiectul în cauză, în valoare de 2 miliarde lei, din care 400.000 lei reprezintă cofinanțarea națională, iar 1.600.000.000 lei reprezintă fonduri externe nerambursabile, nu a fost scris, și cu atât mai puțin implementat.

Până în acest moment, nu a fost redactată și aprobată cererea de finanțare.

Prin urmare, pentru rectificarea bugetară, bugetul MEC a fost diminuat cu suma prevăzută pentru acest proiect nerealizat.

Activitatea curentă a sistemului de educație nu este afectată, existând fonduri suficiente pentru susținerea cheltuielilor operaționale, așa cum au fost planificate.