ISMB a publicat broșura de admitere la liceu

Broșura de admitere la liceu pentru anul școlar 2019-2020 a fost publicată în această seară pe site-ul Inspectoratului General al Municipiului București.

Documentul este disponibil aici.

Informații importante din broșură:

 • Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea
  candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada
  prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru
  absolvenţii din seriile anterioare).
 • Candidaţii din Bucureşti, care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul
  special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.
 •  Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în Bucureşti se
  înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala Gimnazială “Sfinţii Voievozi”
  din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti (în apropierea Gării de Nord, Hotel Ibis),
  telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email sfintiivoievizi@gmail.com
 • Admiterea se realizează conform ,,Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
  admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012”, aprobată prin
  OMECTS 4802/31.08.2010.
  Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe
  baza mediei de admitere.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților
învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea
Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

ISMB informează că broşura „Admiterea 2019/2020” informează despre rutele educaţionale care pot fi urmate,
profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, etc.
Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la viitorul educaţional, candidaţii trebuie să deţină informaţii orientative referitoare la :
 procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2019 – 2020 şi calendarul admiterii aprobate prin OMEN nr.
4829/ 30.08.2018;
 metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2019 – 2020;
 procedura de înscriere;
 reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti ;
 planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019 – 2020;
 filierele, profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi de învăţământ liceal;
 media ultimului candidat declarat admis, în anul şcolar 2018 – 2019, în unităţile
pentru care şi-au exprimat opţiunea;
 calendarul înscrierii la licee;
 unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sau clase în învăţământul vocaţional;
 graficul susţinerii probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau limbă maternă şi centrele de susţinere ale acestora.

 

ISMB atrage atenția și asupra  riscurilor ce pot apărea în acest proces decizional:
 fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;
 supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste;
 lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;
 oscilarea în stabilirea opţiunilor. Studiile referitoare la orientarea elevilor de clasa a VIII-a au arătat că aproape jumătate dintre aceştia sunt indecişi cu câteva luni înainte de admiterea în clasa a IX-a;
 insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale şi a reţelei cu unităţile de învăţământ liceal;
 completarea greşită a codurilor în fişa de înscriere;
 aprecierea inexactă a nivelului de concurenţă între candidaţii care aleg aceeaşi unitate şcolară (anumite licee, profiluri sau specializări);
 completarea pe fişa de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni.