fbpx

Calendarul pentru etapa specială de la Evaluarea Națională, publicat în Monitorul Oficial

Calendarul pentru etapa specială la care pot participa elevii care nu vor putea susține probele de la Evaluarea Națională în sesiunea inițială a fost publicat, în această seară, în Monitorul Oficial.

Cine poate participa la etapa specială:

Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020—2021.

Candidaților din categoriile enumerate care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, da care nu au putut finaliza examenul li se recunosc probele desfășurate în perioada 22—25 iunie 2021.

Calendarul etapei speciale:

28 iunie—2 iulie 2021   Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (se pot înscrie numai
candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut
înscrie în perioada 7—11 iunie 2021)
5 iulie 2021   Limba și literatura română — probă scrisă
6 iulie 2021   Matematica — probă scrisă
7 iulie 2021   Limba și literatura maternă — probă scrisă
9 iulie 2021   Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12,00)
Depunerea contestațiilor (orele 14,00—20,00)
10—11 iulie 2021   Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2021   Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00

 

Candidații care depun, respectiv transmit prin mijloace electronice, după caz, contestații completează și
semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.