fbpx

BREAKING NEWS Asociația Școlilor Particulare cere în instanță anularea suspendării cursurilor la clasă

Asociația Școlilor Particulare anunță, într-un comunicat, că inițiază un demers prin care solicită autorităților de la nivel central  și local să reconsidere decizia de a suspenda cursurile școlare în TOATE unitățile de învățământ  de stat și particulare de pe raza unităților administrativ teritoriale unde a fost depășită incidența de infectare cu COVID-19 peste 3 cazuri la mia de locuitori.

În acest sens membrii ASP au decis în ultima adunare generală la care au participat  reprezentanții a peste 250 unități școlare particulare din toată țara să solicite în instanță  anularea prevederilor hotărârilor emise de comitetele județene/municipale pentru situații  de urgență prin care se suspendă cursurile în unitățile de învățământ.
Plângerea prealabilă o să fie depusă vineri, 30 octombrie 2020, în Municipiul Cluj-Napoca și în  Municipiul Brașov urmând ca la începutul săptămânii viitoare să fie depusă în toate județele și  localitățile în care comitetele pentru situații de urgență au hotărât suspendarea cursurilor față în  față din unitățile de învățământ de stat și particulare.
Extras din Plângerile prealabile depuse în instanță:
1. Hotărârile comitetelor pentru situații de urgență sunt nelegale, lipsite de necesitate şi de 
proporţionalitate, discriminatorii şi nemotivate.
2. Având în vedere faptul că hotărârile restrâng dreptul la educație garantat de Constituție și 
de legislația internațională, acest drept nu poate fi restrâs decât cu respectarea 
prevederilor constituționale: să fie prevăzută de o lege (a), să fie necesară într-o societate 
democratică (b), să fie proporţională cu scopul vizat (c) şi să nu fie aplicată în mod 
discriminatoriu (d). Niciuna dintre aceste condiţii nu este îndeplinită.
3. Măsura închiderii tuturor unităţilor de învăţământ nu este prevăzută de lege. Prevederile 
constituţionale ale art. 53 sunt univoce: exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate 
fi restrâns numai prin lege. Hotărârile de guvern şi nici ordinele de ministru nu pot fi 
considerate legi în sensul art. 53 care să permită restrângerea drepturilor fundamentale.
Art. 38 (1) Legea nr. 55/2020 (singura lege organică invocată ca temei al hotărârii)
prevede următoarele – Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa 
fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot 
suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ 
preuniversitar
4. Suspendarea cursurilor care implică prezenţa fizică a copiilor poate fi luată doar în mod 
individual în raport de fiecare unitate de învăţământ la solicitarea formulată de consiliul de administraţie şi în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile de îmbolnăvire în cazul 
efectivului uneia sau mai multor grupe sau clase.
5. Măsura închiderii unităților de învățământ nu este necesară într-o societate democratică 
pentru protejarea sănătăţii publice.
6. S-a dispus luarea celei mai drastice măsuri posibile fără ca aceasta să fie fundamentată 
prin raportare la existenţa transmiterii comunitare şi numărul de focare existente în 
unităţile de învăţământ din localitate, dar şi a altor criterii de risc, astfel cum impune 
Ordinul comun. În schimb s-a folosit strict criteriul tehnic, reprezentat de rata incidenţei 
cumulate cu îmbolnăviri Covid-19, a cărui îndeplinire nu presupune luarea obligatorie a 
măsurii trecerii tuturor unităţilor de învăţământ în scenariul de funcţionare 3.
7. De altfel Organizația Mondială a Sănătății a constatat într-un Ghid din 14 septembrie 
2020 că:
Din perspectiva sănătății publice, decizia de a închide sau redeschide școlile ar trebui să 
fie ghidată de o abordare bazată pe riscuri, luând în considerare epidemiologia COVID-
19 la nivel local, capacitatea instituțiilor de învățământ de a-și adapta sistemul pentru a 
funcționa în condiții de siguranță; impactul închiderii școlilor asupra pierderilor 
educaționale, echității, sănătății generale și bunăstării copiilor; și gama de alte măsuri 
de sănătate publică implementate în afara școlii. Deciziile privind închiderea totală sau 
parțială sau redeschiderea ar trebui luate la un nivel administrativ local, pe baza 
nivelului local de transmitere a SARS-CoV-2 și a evaluării riscurilor locale, precum și în 
ce măsură redeschiderea setărilor educaționale ar putea crește transmiterea în 
comunitatea. Închiderea facilităților educaționale ar trebui luată în considerare numai 
atunci când nu există alte alternative.
Pe baza celor mai bune date disponibile, COVID-19 pare să aibă o povară directă 
limitată asupra sănătății copiilor, reprezentând aproximativ 8,5% din cazurile raportate 
la nivel global și foarte puține decese (vezi caseta Cercetări privind COVID-19 la copii și 
în școli pe pagina 8). În schimb, închiderea școlilor are un impact negativ clar asupra 
sănătății copiilor, educației și dezvoltării, venitului familiei și economiei generale. 
Guvernele naționale și locale ar trebui să ia în considerare prioritizarea continuității 
educației prin investiții în măsuri cuprinzătoare, multistratificate (a se vedea tabelul 2) 
pentru a preveni introducerea și răspândirea în continuare a SARS-CoV-2 în medii 
educaționale, limitând totodată transmiterea în comunitatea mai largă.
8. Emitentul actelor este cel care ar fi trebuit să justifice oportunitatea şi legalitatea acestei 
măsuri precum şi, să menționeze criteriile ce stau la baza examenului de proporționalitate 
în ingerința dreptului la educație al copiilor.
Asociația Școlilor Particulare Asociația Școlilor Particulare Asociația Școlilor Particulare