fbpx

Aproape 1.500 de copii ucraineni, înscriși ca audienți în şcolile şi grădiniţele din România până azi

1.497 de copii ucraineni au fost repartizați/înscriși deja ca audienți în școlile și grădinițele din România, informează Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

Din numărul total de copii, 527 sunt preșcolari și 970 sunt elevi.

1.769 de cereri au fost depuse pentru înscrierea ca audienți a copiilor sosiți din Ucraina, din care 570 au fost pentru preșcolari si 1.199 elevi, a mai precizat ministrul.

Elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României pot fi înscriși în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar ca audienți, prevede o adresă transmisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare și publicată, pe 4 martie, de Educație Privată.

Prezentăm adresa, integral:

Având în vedere criza actuală generată de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei, precum și efectele pe care aceasta le-a determinat cu privire la migrația masivă a persoanelor (cetățeni străini sau apatrizi) afectate de conflict, inclusiv copii de vârstă școlară, vă comunicăm că, în vederea respectării dreptului la educație și al egalității de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României vor putea fi înscriși în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar ca audienți în conformitate cu prevederile art 125, alin. 2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare.  

Totodată, pentru elevii ucraineni care vor să învețe limba română, inspectoratele școlare vor crea condițiile necesare și vor asigura resursa umană adecvată solicitării.

La nivelul inspectoratelor școlare se va constitui o comisie formată din: inspectorul școlar general, 2 inspectori școlari, 3 cadre didactice și un psiholog/consilier școlar pentru coordonarea activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere. 

De asemenea, inspectoratele școlare vor asigura resursa umană pentru cuprinderea tuturor copiilor, cetățeni ucraineni, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, prin următoarele măsuri:

  1. elevii ucraineni vor fi înscriși ca audienți la cursurile unităților de învățământ, la cererea părintelui sau reprezentantului legal, respectiv a persoanei desemnate de către DGASPC pentru copiii cetățeni străini ucraineni neînsoțiți; 
  2. dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale;
  3. conform prevederilor proiectului de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea  instituirii unor măsuri de sprijin și asistență umanitară se va acorda o excepție de la prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât elevii ucraineni să poată fi integrați în grupe/clase indiferent de efectivele de elevi;
  4. asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice; în situația în care resursa umană adecvată nevoilor de comunicare ale copiilor ucraineni este insuficientă/inexistentă, prin derogare de la prevederile art. 247, art. 248, art. 254, art. 262 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată și de către studenți din universitățile de stat/particulare din România sau de către cadre didactice pensionare;
  5. elevii ucraineni pot participa la activități educative în cadrul unităților de învățământ precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;
  6. la intrarea în colectivitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar minorii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ conform legislației în vigoare și li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate. În situația în care minorii nu sunt vaccinați, aceștia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății; 
  7. dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
  8. dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.