fbpx

”Adio, dirigenție”! O altă idee din reforma propusă de Ecaterina Andronescu

Peronajul Socrate din filmul Liceenii, unul dintre ”diriginții” emblematici din cinematografia românească

Documentul „Educația ne unește”, elaborat de ministrul Educației și pus deja în dezbatere publică, prevede că orele de dirigenție vor fi înlocuite cu ore de consiliere și orientare profesională, ținute de o persoană calificată în acest sens, anunță portalinvatamant.ro.

„Ciclul secundar inferior începe la vârsta de 12 ani, durează 3 ani, și se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea cadrelor didactice specializate pe discipline și a unui consilier de orientare profesională, care este cadru didactic specializat în orientare profesională și preia rolul actual al dirigintelui”, este menționat în documentul “Educația ne unește”.

“Accentul este pus atât pe cunoștințe și abilitați în diferite discipline, cât și pe competențe transversale. Elevul termină ciclul cu o bază de date și o serie de competențe care să-i permită o înțelegere a lumii în care trăiește și o funcționare autonomă în cadrul societății. Se dezvoltă, în principal, interesul pentru știință, arte, studiu și munca, astfel încât adolescentul să poată să aleagă un parcurs școlar ulterior, fie în domeniul tehnic, vocațional sau profesional, fie pe filiera teoretică. Absolventul utilizează concepte, explică procese naturale, sociale, tehnologice, sentimente, emoții, și formulează puncte de vedere argumentate. Utilizează diferite tehnici de gândire și expresie creativă pentru a rezolva probleme și pentru a crea un produs personal. Argumentează preferințele personale, analizează propriul potențial de progres, participă la elaborarea proiectului de dezvoltare personală și explorează diferite oportunități de pregătire școlară și profesională. Consilierea școlară are un rol important în acest ciclu și îl ajută pe tânăr să își aleagă viitoarea profesie”, mai menționează documentul.

La începutul lunii aprilie, Ministerul Educației, condus de Ecaterina Andronescu, a făcut public documentul ”Educația ne unește”, în baza căruia intenționează să înceapă reforma în învățământ.

”Documentul de poziție lansat propune structurarea rolului educației, implicit rolul sistemului național de învățământ, pe cinci valori fundamentale: încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie, care să se regăsească în cinci principii: centrarea pe elev, flexibilitate, calitate măsurabilă, colaborare, subsidiaritate”, precizează instituția, într-un comunicat.

Cred că educația este cel mai important capitol din viața fiecărui om, un veritabil liant social, iar educația, în general, și cu atât mai mult o educație a viitorului trebuie să conțină și să implice aceste valori. Școala este un model integrator. În jurul școlii adunăm părinții, în jurul școlii adunăm comunitatea și, din această perspectivă, este esențial să reclădim încrederea în școală. Încrederea este temelia unei construcții durabile de școală destinată unei societăți moderne”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.