fbpx

Standardele privind materialele de predare-învățare în creșe și grădinițe, publicate în Monitorul Oficial

Standardele privind materialele de predare-învățare în educația timpurie au fost publicate, azi, în Monitorul Oficial,

Premisa actului normativ este faptul că în anul 2019 a fost elaborat un nou curriculum pentru educația timpurie (pentru copiii de la naștere la 6 ani), un curriculum unitar care se fundamentează pe un set de finalități formulate în documentul de politici educaționale „Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie” [RFIDT, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.851/2010*)]. Acest document reprezintă un set de enunțuri care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui copiii să știe și să fie capabili să facă. Conform documentului menționat, finalitățile educației timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:
a) dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;
b) dezvoltarea socioemoțională;
c) dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
d) dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;
e) capacități și atitudini în învățare.

— Notele definitorii ale noului curriculum pentru educația timpurie sunt:
a) centrarea procesului educațional asupra copilului, prin abordarea curriculumului din perspectiva dezvoltării globale;
b) diversificarea experiențelor de învățare ale preșcolarului prin includerea activităților pe domenii experiențiale, alături de jocuri și activități alese, completate de activități pentru dezvoltare personală, precum rutinele și tranzițiile;
c) amenajarea mediului educațional, incluzând centre de activitate/interes: Bibliotecă, Joc de rol, Științe, Construcții, Artă etc.;
d) structurarea curriculumului în jurul a 6 teme integratoare (Cine sunt/suntem?, Când, cum și de ce se întâmplă? Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? Cine și cum planifică/organizează o activitate? Cum exprimăm ceea ce simțim? Ce și cum vreau să fiu?).
— Noul curriculum aduce în atenția cadrelor didactice materiale noi, dar mai ales necesitatea valorificării materialelor existente în sala de grupă prin crearea unor oportunități de învățare, prin utilizarea metodelor activ-participative variate, complexe.
— Elaborarea, în perioada recentă, a unor documente de politică educațională privind educația timpurie (Curriculumul pentru educația timpurie, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.694/2019, și Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2022) aduce în atenție necesitatea de a corela aceste documente cu standardele care vizează aceeași perioadă de vârstă, care au drept rol îmbunătățirea calității serviciilor educaționale în perioada copilăriei timpurii, pentru a contribui la crearea unui sistem coerent de documente de politică educațională privind educația copilului de până la 6 ani.

Principiile care stau la baza elaborării Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie au fundamentat și elaborarea actualului Curriculum pentru educația timpurie și cuprind:
— abordarea holistică a dezvoltării copilului, vizând dezvoltarea fizică și a sănătății, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socioemoțională și a capacităților și atitudinilor în învățare;
— educația centrată pe copil și pe dezvoltarea globală în contextul interacțiunii cu mediul;
— respectarea și adecvarea la particularitățile de vârstă ale copilului;
— promovarea incluziunii sociale;
— centrarea pe nevoile familiilor în scopul creării unui parteneriat strâns cu familia, incluzând participarea părinților la organizarea și desfășurarea activităților;
— valorificarea principiilor învățării autentice, semnificative;
— respectarea coerenței și continuității curriculumului pentru educația timpurie pentru copiii cu vârsta cuprinsă în întreg intervalul de la naștere la 6 ani;
— respectarea coerenței și continuității cu curriculumul pentru învățământul primar.
La aceste principii se adaugă câteva condiții de bază pentru elaborarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie, și anume:
— stimularea dezvoltării globale a copiilor în toate domeniile menționate în curriculumul pentru educația timpurie;
— adecvarea la particularitățile de vârstă ale copiilor și la specificul învățării la copilul mic prin joc, explorare, experimentare și mișcare;
— promovarea sănătății, securității și igienei copilului;
— respectarea principiilor științifice privind conceperea și folosirea materialelor în educația copilului mic;
— reflectarea conștientizării dimensiunii de gen;
— reflectarea multiculturalității la nivelul grupei de copii

Actul normativ poate fi citit integral în Monitorul Oficial nr. 690/2022.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.